Přes 500 pacientů prošlo za dvacet let fungování Dialýzou Šumperk

Letos uběhlo 20 let od doby, kdy do křesel na Dialýze Šumperk, která je členem skupiny AGEL, usedali první pacienti. Celkem se jich zde od roku 1996 léčilo na pět set a za tyto dvě dekády prošlo i samo zařízení řadou změn. Dialyzační přístroje jsou dnes v šumperské dialýze bezpečnější, proces dialýzy méně zatěžující, prostředí estetičtější a komfortnější. A díky tomu všemu také dnes lidé odkázaní na dialýzu přežívají stále déle a mají daleko větší možnosti – například v oblasti cestování.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Za dvacet let našeho fungování došlo ke zdokonalení dialyzačních přístrojů, které jsou dnes bezpečnější, lépe zajišťují monitorování a úpravu parametrů vnitřního prostředí. Také spotřební materiál, kapilární dialyzátory, ve kterých probíhá vlastní očišťování krve, jsou podstatně lépe snášeny. Nemluvě pak o moderních lécích k účinné úpravě krevního obrazu i metabolických poruch provázejících selhání ledvin,“ shrnuje MUDr. Petr Schlemmer, primář Dialýzy Šumperk.

Značnou obměnou ale prošly i prostory dialýzy, které byly v roce 2003 přestavěny tak, že mohl být původní počet sedmi dialyzačních míst navýšen na současných patnáct. Ta jsou aktuálně k dispozici zhruba 65 pacientům, kteří na zdejší dialýzu pravidelně docházejí.

„Za dobu našeho fungování jsme pořídili novou, velmi kvalitní úpravnu vody, nové dialyzační přístroje, se kterými jsme velmi spokojeni, nebo i nový přístroj ke stanovení hydratace pacientů, díky kterému můžeme na základě měření přesněji odstraňovat přebytečnou tekutinu. K tomu máme navíc i další moderní techniku včetně klimatizovaného dialyzačního sálu,“ dodává MUDr. Petr Schlemmer.
V průběhu let navíc také šumperská dialýza rozšířila svou nabídku služeb o léčbu peritoneální, tedy břišní dialýzou, která je pro některé pacienty výhodnější. V rámci doplňkových aktivit pak dnes nechybí ani nejrůznější setkání dialyzovaných a transplantovaných pacientů, oslavy narozenin pacientů nebo rozličné oslavy svátků. „Snažíme se vytvořit pacientům přátelské, rodinné prostředí, tak aby k nám chodili rádi, když už léčbu dialýzou musejí podstupovat,“ vysvětluje primář.

Mezi změny s celorepublikovým dopadem pak patří především prodloužení doby přežití u pacientů odkázaných na dialýzu a možnost cestovat. „Lidé dnes mohou cestovat nejen v rámci naší republiky, ale jsou organizovány i pobyty pro dialyzované prakticky v celém civilizovaném světě. S tím souvisí i větší dostupnost peritoneální dialýzy, kdy pacienti mohou vyjet prakticky kamkoli a firma jim dodá potřebný materiál na místo jejich pobytu,“ popisuje MUDr. Petr Schlemmer s tím, že právě v tomto ohledu vidí prostor pro rozvoj dialýzy v blízké budoucnosti.

„Domnívám se, že dialýza bude ještě více přizpůsobena individuálním požadavkům pacienta. Lze očekávat, že budou vyvinuty přenosné přístroje ke kontinuální náhradě funkce ledvin tak, aby pacienti nemuseli na dialyzační středisko vůbec chodit,“ uzavírá primář.

Ohodnoťte tento článek!