Přes dvě stovky dětí požily alkohol

První výsledky celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu nezletilým potvrdily vysokou míru tolerance Čechů.

Tisková zpráva Odboru protidrogové politiky

Policie ČR ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými úřady (MPO) a dalšími subjekty představila výsledky prvních celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu mladistvým v českých barech a restauracích. V minulém týdnu stovky policistů zkontrolovaly téměř 1200 provozoven a 7000 osob. Odhalili na 590 protiprávních jednání, z toho 545 přestupků a 45 trestných činů. Při kontrolách bylo nalezeno 236 podnapilých mladších 18 let.

„V první fázi kontrol jsme zkontrolovali sedm tisíc osob, z toho jsme řešili celkem 236 dětí, které požili alkohol. Jednalo se o 227 mladistvých a 9 nezletilých,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci velitel bezpečnostního opatření plk. Martin Hrinko.

Nejvíce znepokojivé jsou dva případy. Mladistvému chlapci ze Středočeského kraje policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰ alkoholu v dechu a dívce z Prahy 2,16 ‰. Jednomu nezletilému ve věku 14 let naměřili v Moravskoslezském kraji 0,9 ‰ alkoholu v dechu.

„První výsledky kontrol ukazují, že i když jsme o akci předem masivně informovali veřejnost, tak ani to neodradilo provozovatele od toho, aby dětem alkohol prodali. Problém tu existuje a je nutné se k němu postavit systémově a v duchu započaté spolupráce nejrůznějších složek napříč rezorty,“ sdělil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

K výsledkům se na dnešní tiskové konferenci vyjádřili také další zástupci zapojených subjektů a to z Ministerstva průmyslu a obchodu, Generálního ředitelství hasičského sboru ČR, České obchodní inspekce a Generálního ředitelství cel.

„Výsledky požárních kontrol jsou alarmující již v počtu kontrol se závadami, kterých bylo 83 %. Neméně závažné je zjištění, že v 85 % se jednalo o závady, které brání rychlému ohlášení požáru, úniku osob a zdolání požáru,“ řekla za Hasičský záchranný sbor ČR plk. Ing. Květoslava Skalská, vedoucí oddělení organizace a metodiky prevence. Kontrol se účastnila také Celní správa ČR. Zájem celníků na akci okomentoval kpt. Ing. Zdeněk Málek z odboru dohledu: „Boj s daňovými úniky je jednou z prvořadých priorit Celní správy ČR“.

Z pohledu České obchodní inspekce byla první etapa kontrol úspěšná. „Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 50 kontrolách, což představuje cca 54 % všech provedených kontrol. Zjištěná porušení se týkala především nedodržení zásad poctivosti prodeje, kdy docházelo k nedodržení deklarovaného množství prodávaných výrobků, nesprávnému účtování a případně také k neumožnění překontrolování si správnosti prodaného množství výrobků,“ popsal zjištění Mgr. Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI.

V první etapě akce ALKOHOL byly ve velkém rozsahu zapojeny také obecní živnostenské úřady, celkem 51 úřadů. V rámci celé akce zjistily obecní živnostenské úřady celkem 63 závad, které spočívaly převážně v porušení povinností podnikatelů vyplývajících ze živnostenského zákona. „Byly zabaveny celkem 3 litry neznačených lihovin a bezprostředně na místě bylo uloženo 10 pokut v blokovém řízení v celkové výši 13 700 Kč. V ostatních případech zjištěného porušení povinnosti podnikatele (51) se buď kontrola dokončí na živnostenském úřadě, nebo budou řešeny formou správního řízení. O těchto případech budete informováni v rámci konečného vyhodnocení celé akce ALKOHOL,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Mgr. Karel Novotný, MBA.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil uzavřel: „Kontrola ovšem musí jít daleko víc ruku v ruce s prevencí u dětí a větší informovaností u rodičů. Osobně si uvědomuji, že bych se rád neomezil pouze na bary, kluby a restaurace, ale i na dodržování zákona při prodeji alkoholu dětem v běžných obchodech.“ Policejní prezidium k akci chystá také veřejnou besedu se studenty, která se uskuteční v termínu dalších kontrol.

Další kontroly budou probíhat až do prosince 2015. V lednu bude akce uzavřena a představeny souhrnné výsledky kontrol a další kroky, které z nich vyplývají.

Ohodnoťte tento článek!