President ČLK MUDr. David Rath zneužívá a diskredituje Českou lékařsku komoru

V paragrafu 2, Obecných pravidel Organizačního řádu ČLK je uvedeno, že základním zdrojem úhrady nákladů spojených s veškerou činností České lékařské komory jsou finanční příspěvky jejích členů. Velmi by mě zajímalo…

Jako podomní obchodník se zdravím mi připadá President ČLK MUDr.David Rath.Také já jsem totiž dostal do schránky Českou lékařskou komorou odborně garantovaného rádce na cestu dlouhým a úspěšným životem (podobné reklamní žvásty jsou už hodně nudné), Osobního lékaře. „Komu není jeho život lhostejný, má svého Osobního lékaře“, říká v editorialu ředitel redakce (co je to asi za funkci?) David Rath, ale jeho slova mají ve skutečnosti tento smysl:: „Komu není jeho život lhostejný, měl by si kupovat a komzumovat především Wobenzym“.

Zdraví občanů nadevše

V editorialu ředitel redakce čtenářům mimo jiné sděluje, že ideální je kombinace skutečného lékaře v ordinaci (ha, ha, ha!, stačí si prý jen vybrat a mít důvěru !) s časopisem, který je odborně garantován Českou lékařskou komorou, tedy s měsíčníkem Osobní lékař. Naprosto průhledná významová ekvilibristika s písmenem „o“ a „O“ ve slovech osobní lékař je ale jen skrytou reklamou, kterou President ČLK David Rath prostřednictvím svého časopisu vytvořil pro společnost MUCOS Pharma CZ,s.r.o., která Wobenzym nabízí.

Zcela evidentní reklamní „tunel“ na potencionální pacienty (důvěřivé spotřebitele) je patrný hned na titulní straně (většina médií poukazovala jen na to, že není možné rozlišit, co je reklama a co redakční text). Název časopisu Osobní lékař, umístěný v horní části titulní strany, je v té spodní totiž doplněn větou: „Wobenzym je můj osobní lékař, říká Pavel Kříž“ (na fotografii samozřejmě oblečen v lékařském plášti). Totéž lze nalézt na reklamních plakátech a je mimo diskusi, o co především vydavatelům jde. Je jedno, kolik dostal za svou roli prostituující se „básník“, zajímavější by bylo zjistit, jakou „odměnu“ získal od společnosti Mucos Pharma CZ ředitel redakce a President České lékařské komory MUDr.David Rath.

Každý výrobce může být šťasten, když jeho produkt doporučí Česká lékařská komora ke konzumaci, v tomto případě jde ale o zcela jasné lobby, protěžování a zneužití autority ČLK. Navíc způsobu presentace, který se tváří že jde o „pouhou“ shodu slov, může uvěřit jen hlupák. David Rath, kterému jako trn v oku leží platy i pěkně zařízené kanceláře zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny, ve svém životopise zveřejněném na webových stránkách ČLK mimo jiné uvedl, že vzdělání a kvalifikace musí být společností oceněny, jinak že společnost zaostane, zakrní, degeneruje a stane se politicky nestabilní. Zdá se, že zakladatel Lékařského odborového klubu si rychle uvědomil, že na to nemusí tak dlouho čekat.

Manažerem osobního profitu

O tom, že v žádném případě nejde o náhodnou shodu slov, svědčí i rozhovor s Pavlem Křížem uvnitř čísla. Ten na otázku, jak se snaží být manažerem svého zdraví sice o Wobenzymu, ještě nemluví, ale tato otázka strategicky předjímá další, v níž už Pavel Kříž „věděl“, jak má odpovědět. Na dotaz, jak Vás v tomto směru ovlivnilo natáčení seriálu „Manažerem vlastního zdraví“, totiž mimo jiné čtenářům sdělil: „Například při natáčení dílů o enzymoterapii jsem se dozvěděl o léku Wobenzym. Já jsem začal Wobenzym užívat jako prevenci. Když mám velké pracovní vypětí, tak ho beru pravidelně a opravdu mi pomáhá“.

Obdivuhodně odpovídá oblíbený herec i na otázku, jaké jsou jeho herecké plány v nejbližší době: „Až budu muset jezdit na koni po kopcích v Tatrách, určitě budu mít s sebou zase Wobenzym, abych to fyzicky vydržel pokud možno bez problémů. Jak vidíte, Wobenzym je můj 'osobní lékař'“. Své „herecké“ vystoupení v tomto kšeftu zakončil Kříž uvědomělým happy-endem, když na otázku, co by vzkázal našim čtenářům, odpověděl: „Nejprve musím sám udělat pro své zdraví maximum a teprve potom bych měl očekávat pomoc lékaře. Je to tak správné pro mne samotného, pro systém zdravotnictví i pro celou společnost.“

Každý by se měl napřed pořádně nacpat Wobenzymem a pak teprve žadonit o lékařskou péči, vzkázal českému lidu Kříž, který výhodně zpeněžil své vystupování v televizním osvětovém seriálu. Ostatně jeho název Manažerem vlastního zdraví je i sloganem na logu, které doprovází v časopise všechno, co se týká Wobenzymu.

Komerční PR časopis s lidskou tváří

Ještě přesvědčivěji mluví o zneužití autority ČLK umístění jejího loga do těsné blízkosti loga „Manažerem vlastního zdraví“ hned na titulní straně. Význam tohoto spojení je jasný: Česká lékařská komora = Manažerem svého zdraví = Wobenzym = Mucos Pharma CZ.

Takto jednoduše si ředitel redakce představuje tzv.odbornou garanci časopisu, kterou mu poskytuje „jeho“ Česká lékařská komora, jíž je presidentem. MUDr. David Rath (který tak rád poučuje druhé, jak co má a nemá být) využil své pozice a spojil (spíše se nabízí slovo vyšmelil) zřejmě velmi výhodně své jméno i jméno České lékařské komory v čistě komerčním zájmu společnosti, která vyrábí či distribuuje Wobenzym. Paragraf 15 Organizačního řádu ČLK mu to koneckonců také umožňuje. Píše se v něm: Prezident komory má právo jednat a vystupovat jménem komory ve všech věcech a podepisovat se jménem komory.

Je otázkou, zda má podobná instituce s ohledem na podezření z korupce vůbec v principu činit nějaké garance a doporučovat veřejnosti jakékoliv produkty. Každopádně ani na jediném místě není v Osobním lékaři oficiálně sděleno, že by Česká lékařská komora doporučovala Wobenzym. „Pouze“ ho propaguje skrze skrytou reklamu, což vrhá na ČLK ten nejhorší stín podezření.

Je zřejmé, že se jedná o komerční PR časopis, jakých je na našem trhu mnoho. Rozdíl je v tom, že je vybaven „razítkem“ odborné garance České lékařské komory, která mu má dát v očích veřejnosti důvěryhodnost. Scénář obsahu je ale stále stejný: Pod záminkou zveřejnění tzv.obecně prospěšných aktuálních textů (které byly většinou již mnohokrát publikovány jindy, jinde a jinak), propagovat především výrobky firem, prostřednictvím lobbyngu tzv. odborné garance České lékařské komory.

Já na bráchu, brácha na mě

Neserióznosti časopisu odpovídá nejen médii zdůrazňované nerozlišení mezi redakčním textem a reklamou, ale i tiráž, v níž není uveden jediný redaktor. Komu je tedy vlastně pan Rath ředitelem? Patrně jen sám sobě. V tom případě si kuriózně i sám sobě pokládá otázky (takové, jak potřebuje odpovědět) v rozhovoru, který s ním ukázkové číslo přináší. Pokud tam v jednom odstavci říká, že Česká lékařská komora slouží jak lékařům, tak i občanům, má v případě vydávání „svého“ časopisu určitě pravdu.

Dalším lékařem který z členství v České lékařské komoře něco má, je i výkonná sekretářka Vědecké rady ČLK MUDr. Eva Klimovičová., která je vydavatelkou právě časopisu Osobní lékař. Za co jsou placeni redaktoři v tištěných denících, nevím, každopádně nebylo těžké přijít na to, že v tiráži časopisu uvedený vydavatel Presstempus, spol.s.r.o, je ve skutečnosti právě sekretářka České lékařské komory MUDr. Eva Klimovičová.

Samozřejmě, že ve výpisu z obchodního rejstříku je jako jednatel uvedena její maminka Jarmila Klimovičová (kdyby do toho chtěl náhodou někdo vrtat pro střet zájmů), nicméně vklad provedla jako společnice ona. Není bez zajímavosti, že v předmětu podnikání má uveden kromě zprostředkování služeb, zprostředkování obchodu a vydavatelské činnosti i specializovaný maloobchod a reklamní činnost a marketing.

Kruh je tak propojen, český „jánabráchismus“ prosákl i do často převlékaného kabátu morálně čistého MUDr. Davida Ratha. V paragrafu 2, Obecných pravidel Organizačního řádu ČLK je uvedeno, že základním zdrojem úhrady nákladů spojených s veškerou činností České lékařské komory jsou finanční příspěvky jejích členů. Velmi by mě zajímalo, o jakou částku se President ČLK MUDr. David Rath jako ředitel redakce časopisu Osobní lékař „šábne“ se svým sekretářem Vědecké rady ČLK MUDr. Evou Klimovičovou, která je současně vydavatelkou stejnojmenného časopisu. Dost možná, že České lékařské komoře zbude i na to auto, jehož koupi její představenstvo na svém 33.zasedání zamítlo.

Jan Paul, Britské listy, 18.4.2002

Ohodnoťte tento článek!