Přestaňte vyhrožovat lékárnám, vzkázala komora SÚKLu

Spor mezi Českou lékárnickou komorou (ČLnK) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) pokračuje. Tentokrát komora zareagovala na způsob, jakým ústav vyžaduje data o vydaných lécích: nelíbí se jí, že hrozí lékárníkům až půlmilionovou pokutou.

SÚKL se v posledních týdnech začal obracet na lékárny, které neposkytují Ústavu informace o vydaných léčivých přípravcích, aby tento stav napravily. Podobné sdělení vyvěsil Ústav i na svých internetových stránkách.

Jenže to prezidentovi komory Stanislavu Havlíčkovi vadí, obrátil se proto na ředitele SÚKL a v otevřeném dopise ho žádá, aby s takovým postupem skončil.

„Tímto Vás jako ředitele SÚKL vyzývám, abyste neprodleně ukončil nezákonné praktiky svého úřadu spočívající ve vymáhání domnělých povinností způsobem, který hraničí s vydíráním, tedy zejména dementoval obsah rozesílaných výzev a zveřejněného sdělení lékárnám, zdržel se zahajování správních řízení pro údajné porušení zákona neposkytováním údajů o vydaných léčivých přípravcích a zastavil již zahájená řízení,“ píše Havlíček v dopise.

SÚKL: postupujeme podle zákona

Jenže SÚKL na svém počínání nevidí nic nezákonného. Jeho výzvy jsou prý přesně v souladu se zákonem.

„Na základě rozhodnutí předsedy ÚOOÚ z loňského října jsou hlášení o vydaných lécích zbavena citlivých údajů o pacientech. Nehrozí tedy ani hypotetické zneužití citlivých údajů, protože tyto nejsou sbírány ani shromažďovány,“zdůraznila pro ČTK mluvčí Ústavvu Veronika Petláková.

Komora ale napadá rozsah údajů, které SÚKL od lékárne požaduje. Připomíná, že za nakládání s osobními údaji pacientů, lékařů a lékárníků dostal pokutu 2,3 milionu korun.

ČLnK: povinnost nezpochybňujeme

Podle prezidenta ČLnK Stanislava Havlíčka nesmí SÚKL ukládat lékárnám povinnosti nad rámec zákona. Není proto oprávněn zavést pro plnění ohlašovací povinnosti nový systém komunikace, aniž by umožnil plnit ji standardním způsobem.

„ČLnk nezpochybňuje povinnost provozovatelů poskytnout údaje o vydaných léčivých přípravcích. Nesouhlasí však s interpretací zákona, že provozovatel musí přijmout jakoukoli technologii způsobilou pro přenos údajů podle pokynu SÚKL,“ argumentuje dále Havlíček.

SÚKL by měl podle něj přestat plýtvat svými silami na vyhrožování, ale věnovat se svým skutečným povinnostem.

„Vážený pane řediteli, současné aktivity Vašeho úřadu vnímám jako velmi znepokojivé zejména pro nedostatečnou úctu k zákonu a pravidlům, jimiž se má řídit státní správa. Očekávám, že v bezprostřední budoucnosti dojde k zásadní změně. Za základní předpoklad však považuji ústup od silového prosazování projektů, které více než co jiného potřebují spolupráci všech zainteresovaných,“ doplnil Havlíček.

Celé znění otevřeného dopisu ČLnK si můžete přečíst ZDE.

Ohodnoťte tento článek!