Přestavba nemocnic Svitavska spolkne třičtvrtě miliardy korun

Všechny čtyři nemocnice okresu Svitavy, které jsou v okresním městě, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce, v současnosti procházejí náročnými rekonstrukcemi. Celkové investiční náklady byly spočteny na cca třičtvrtě miliardy korun…

Všechny čtyři nemocnice okresu Svitavy, které jsou v okresním městě, Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce, v současnosti procházejí náročnými rekonstrukcemi. Celkové investiční náklady byly spočteny přibližně na třičtvrtě miliardy korun.

Státní dotace se dotýkají bez DPH hranice 600 miliónů korun. Největší akcí je rekonstrukce svitavské nemocnice, kde stát poskytuje dotaci 286 miliónů korun. „Jde zejména o nástavbu a přístavbu nového vstupního objektu nemocnice s novými operačními sály a centrální sterilizací, lůžkovým oddělením ARO a interní jednotkou intenzivní péče. Akce by měla vyřešit současný havarijní stav operačních sálů,“ řekl Právu Jaroslav Fejt, vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu Svitavy. Litomyšlská nemocnice počítá se státními dotacemi na rekonstrukci ve výši skoro 260 miliónů korun. „Rekonstrukce monobloku nemocnice zahrnuje přestavbu lůžkových oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnického, očního, ortopedického, pediatrického, radiodiagnostického, oddělení klinické biochemie, hematologie s transfúzní stanicí a většiny ambulancí,“ načrtl rozsah prací, které i zde vážně zasahují do chodu nemocnice, Fejt. Menší rozsah má rekonstrukce nemocnice v Moravské Třebové, kde vlastně vzniknou především prostory pro ambulantní ordinace. Náklady jsou spočteny na necelých 45 miliónů korun a do koruny budou zaplaceny ze státních prostředků. Místní připouštějí, že na tom má svůj podíl bývalý starosta Moravské Třebové, dnešní poslanec za ČSSD, Radko Martínek. Naproti tomu bez haléře ze státních prostředků se přestavuje nedaleká nemocnice v Poličce. Náklady na tuto rekonstrukci nemocnice, která nebyla zařazena Pardubickým krajem do sítě preferovaných a podporovaných zdravotnických zařízení kraje, se jen odhadují, stejně jako rozsah uskutečňovaných stavebních prací. „Celkový objem akce je vzhledem k privátnímu charakteru zařízení předmětem obchodního tajemství a nebyl okresnímu úřadu poskytnut,“ pokrčil rameny Fejt. Obě menší nemocnice budou dokončeny v závěru příštího roku, litomyšlská a svitavská až v roce 2004.

Zdeněk Seiner, Právo, 23.5.2002

Ohodnoťte tento článek!