Přejít na obsah

Přestávka na jídlo a oddech

zpět
11.6.2007

"Pracuji jako všeobecná sestra v nemocnici, která se stala akciovou společností. Na oddělení sloužíme ve 12 hodinových službách, v sobotu, v neděli a v noci zajišťuje provoz oddělení pouze jedna sestra. Zaměstnavatel nám nově určil délku přestávky na 45 minut, které nám odpočítává od odpracované doby. Chtěla bych vědět, zda zaměstnavatel postupuje v souladu se zákonem," ptá se čtenářka Zdraví.Euro.cz...

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Pracuji jako všeobecná sestra v nemocnici, která se stala akciovou společností. Na oddělení sloužíme ve 12 hodinových službách, v sobotu, v neděli a v noci zajišťuje provoz odd. pouze jedna sestra. Zaměstnavatel nám nově určil délku přestávky na 45 minut, které nám odpočítává od odpracované doby. Chtěla bych vědět, zda zaměstnavatel postupuje v souladu se zákonem. Anna Š.

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, advokát

Oprávnění zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu a určovat začátek a konec směn vyplývá z § 81 odst. 1 zákoníku práce.

Je přitom zcela nerozhodné, zda zaměstnavatelem je např. akciová společnost nebo jakákoli jiná obchodní společnost nebo např. příspěvková organizace.

Pravidla pro rozvržení pracovní doby jsou shodná pro všechny zaměstnavatele, a to včetně povinnosti poskytovat přestávky, které upravuje § 88 zákoníku práce, když stanoví zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; (mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce).

Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.

Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.

PRÁVNÍ PORADNA:Čtěte archiv otázek a odpovědíZDE

Z uvedeného je patrné, že přestávka musí trvat nejméně 30 minut, ale samozřejmě může zaměstnavatel určit i přestávku delší, např. 45 minutovou i delší. V tomto směru tedy zaměstnavatel nepostupuje v rozporu se zákoníkem práce.

Zcela jinou věcí je ovšem posouzení situace, zda jedna sestra na oddělení o sobotách, nedělích a nočních směnách má skutečně reálnou možnost vyčerpat přestávku na jídlo a oddech nebo zda se v jejím případě jedná pouze o tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, která se započítává do pracovní doby a neodůvodňuje tedy tzv. odpočítávání tohoto času z odpracované doby.

S ohledem na dotaz uvádím názor, že do okruhu prací, při nichž se zaměstnancům pracovní přestávky neposkytují (tzn. poskytuje se pouze přiměřená doba na jídlo a oddech, která je výkonem práce) je třeba zahrnovat také práci např. těch zdravotních sester, u nichž provozní, nebo funkční povaha práce neumožňuje její přerušení a současně není dána možnost zajistit efektivní vystřídání těchto sester v době přestávky na jídlo a oddech.

Domnívám se také, že konkrétně v podmínkách zdravotnických zařízení se jeví jako nevýznamné, zda pacienti např. během noční směny zdravotní péči po určitou dobu zdánlivě nepotřebují (např. spí), neboť potřebná zdravotní péče jim musí být poskytnuta službu konajícím zdravotnickým pracovníkem v případě naléhavé potřeby i bezodkladně.

Vzhledem k tomu, že v takových situacích zaměstnanci ve zdravotnictví nemohou nerušeně čerpat přestávku v práci, jde u nich dle mého soudu i v této době o výkon práce a celá směna se jim musí započítat jako odpracovaná doba.

www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Přestávka na jídlo a oddech

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Přestávka na jídlo a oddech

Komentáře

dalších 7 komentářů
Aluna To je super  | 14. 06. 2007 07:25

Dobrý nápad.V poledne to dělám, je to opravdu můj neplacený čas, ale v noci....zeptám se staniční jestli přijde na půl hod.střídat...to by ale musela zvednout zadek:-)

pigtvor no Ty jsi teda blb  | 12. 06. 2007 20:04

normálně si vem esšálek a jdi se najíst někam vem do zeleně ať už v areálu nebo mimo areál, potom chvilku relaxuj a zakuř doutník typu "Churchill". No a pak jdi zpátky, co se tam mezitím přihodilo Ti může být ukradené tvrdší varianta, tzv. "na nože" je vždycky zavolat předem primářovi, nejlépe ve tři ráno, že máš přestávku a že jdeš pryč z oddělení (takže je to na jeho triko)

pigtvor Re:Re:Realita  | 12. 06. 2007 19:56

policajti berou mrtvého managora jako bitvu mezi mafiemi. Mrtvý managor, dobrý managor.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné