Přetahování lékařů se nebojíme

Omezení péče a její restrukturalizace čeká zřejmě i Královéhradecký kraj. Odejít se zde chystá zhruba 300 lékařů. „Boje o lékaře se nebojíme. S ostatními kraji spolupracujeme, s Pardubickým krajem jsme se domluvili na koordinaci případných opatření,“ uvedla pro Zdraví.Euro.cz krajská radní pro oblast zdravotnictví Jana Třešňáková.

Sešel se již hejtman kvůli akci Děkujeme, odcházíme s řediteli nemocnic? Jaká jsou hlavní opatření, či kroky, které mají zabránit omezení péče?

Hejtman Královéhradeckého kraje se s řediteli nemocnic schází průběžně, je součástí vedení krajského zdravotnictví, já jako gestorka oblasti pochopitelně také. Pracovní schůzky hejtmana s řediteli nemocnic kvůli tomuto tématu probíhaly již před Vánoci či těsně po Novém roce. Formální jednání jakéhosi zdravotnického krizového štábu, kde vedle hejtmana, gestorky zdravotnictví, ředitele krajského zdravotnického holdingu a ředitelů krajských nemocnic působí také ředitel hradecké fakultní nemocnice a ředitel krajské pobočky VZP, proběhlo v minulém týdnu. Zdravotnická zařízení se připravují na možné naplnění hrozeb v souvislosti s odchody lékařů. Lze předpokládat, že situace se může proměňovat. Vzhledem k počtu podaných výpovědí v jednotlivých nemocnicích může naplnění této aktuální situace znamenat, že některá oddělení v jednotlivých nemocnicích mohou mít problémy s udržením provozu.

Kolik lékařů ve vašem kraji podalo přesně výpověď?

V krajských nemocnicích to je 121 lékařů, v hradecké fakultní nemocnici 188 lékařů.

Hodně se nyní hovoří o tom, že někteří lékaři výpovědi stahují. Vnímáte takový trend také? Došlo k takovým případům i ve Vašem kraji?

Tento trend jsme v našem kraji zatím nezaznamenali.

V některých krajích se již podařilo nalézt za část lékařů náhradu. Jak je to u Vás?

Zatím se hledá řešení jak zabezpečit chod především akutní péče v nemocnicích za podmínek, které se mohou vytvořit naplnění hrozeb, nicméně vedou se také jednání, jejichž výsledkem by mělo být také získání dalších lékařů.

Dojde ve vašem kraji k nějaké restrukturalizaci péče? Co zamýšlíte?

Především by mohlo dojít k omezování péče na některých oddělení určitých nemocnic a přesunutí jinam.

Máte nějakou vizi jak lékaře nalákat právě do vašeho kraje? Nebo jak zaručit, že ti, kteří výpovědi nepodali, skutečně zůstanou? Že je jiný kraj „nepřetáhne“ za lepší peníze? Nebojíte se takových „bojů“ o zbylé lékaře?

Takto tuto hrozbu nevnímáme. S ostatními kraji spolupracujeme, s Pardubickým krajem jsme se domluvili na koordinaci případných opatření.

Ohodnoťte tento článek!