Prevence patologického hráčství v ČR

Jak potvrdila výroční zpráva o hazardním hraní 2014, v ČR zatím není dostatečná nabídka preventivních a léčebných programů ani dostatečné finanční prostředky na ně. Akční plán, zahrnující možnosti léčby tohoto druhu závislosti začne projednávat vláda.

Chybí tlak na prevenci

Zpráva potvrdila, že v riziku problémového hráčství je v ČR přibližně 400 tisíc osob starších 15 let. Osob ve vysokém riziku problémového hráčství je přibližně 150 tisíc a patologických hráčů až 100 tisíc. Střední odhady míry problémového a patologického hráčství spíše narůstají. Zkušenosti s hazardními hrami má až 30 % mladistvých, jde především o kurzové sázky, loterie a internet.

„Internetové sázení u nás není dostatečně regulované. Prozatím máme problémy zejména se závislými na tzv. automatech, ale závislostní potenciál hraní na internetu je přinejmenším stejně silný. Zatím se u nás nevyvíjí dostatečný tlak na potřebu prevence a léčby, což by měl, zvlášť když on-line hraní propadá stále více mladistvých,“ podotkl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Rozvoj patologie během měsíců

Nejvyšší míru mírného rizika vzniku problémového hráčství vykazují mladí hráči mezi 15 a 24 lety, ve vysokém riziku problémů se nejvíce pohybují hráči mezi 35 a 44 lety. Až čtvrtinu problémových hráčů představují ženy. Mezi problémovými hráči v léčbě převažují muži, podíl žen se však v posledních letech zvyšuje. Průměrný věk léčeného problémového hráče je přibližně 35 let.

„Ano, podle našich odhadů je růst počtu patologických hráčů pravděpodobný. Rozvoj patologického hráčství trvá řádově měsíce až roky. Prohry za celou kariéru dosahují desítek až stovek tisíc korun, někdy i milionů. Typický je pro hráče vzorec chování tzv. dohánění ztrát, který zvyšuje intenzitu hraní, prohlubuje finanční ztráty a zhoršuje celkovou situaci hráče, jeho rodiny a blízkého okolí,“ popisuje vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík s tím, že takoví hráči pak mívají časté psychické a další zdravotní problémy, sklony k trestné činnosti či sebevražednému chování.

Prevence a léčba chybí

V ČR dosud neexistuje národní program prevence problémů vyplývajících z hazardního hraní a celková realizace preventivních opatření není dostatečná. V roce 2014 se problematika hazardního hraní stala součástí české protidrogové politiky. Vláda schválila rozšíření Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 o téma hazardního hraní. Také byl připraven návrh akčního plánu strategie pro oblast hazardního hraní na období 2015−2018. Vláda by jej měla projednat ke konci prázdnin.

„Nyní je dokončován akční plán pro oblast hazardního hraní, který bude brzy předložen ke schválení vládě a který by měl poprvé v historii zavést řadu opatření v oblasti prevence, včasné intervence a léčby patologického hráčství, která mimo jiné vycházejí z důkazů účinnosti a dobré praxe v jiných zemích. Otázka je, jak budou tato opatření finančně zajištěna a jakou měrou a jakým mechanismem se na tom budou podílet samotní provozovatelé hazardních her,“ doplnil Viktor Mravčík, pod jehož vedením byla výroční zpráva o patologickém hráčství zpracována.

Ohodnoťte tento článek!