Prevence rakoviny je drahá

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Bohumilem Fišerem: * Bude stát víc dbát na prevenci nemocí? – Každá prevence je užitečná. Čím častěji bude člověk vyšetřen, tím větší je pravděpodobnost, že chorobu odhalíme již na začátku. Prevence je ale zároveň i drahá a vždy musíme posoudit, když nějaký preventivní program pro milióny lidí spouštíme, zda efekt z něj bude dostatečný…

Tak postupují i státy, které vydávají na zdravotnictví mnohem víc než my.

* Praktičtí lékaři tvrdí, že mnoha nemocím by se dalo předejít, kdyby zákonem stanovené preventivní prohlídky nebyly jednou za dva roky, ale od určitého věku jednou za rok. Navrhnete tuto změnu?

Pokud mi odborná skupina lékařů, která se zabývá onkologií, doporučí, aby prevence byla jednou za rok, udělám vše pro to, abych změnu prosadil. Onkologové jsou pro komplexní prevenci nádorových onemocnění a hlavní součástí bude informování občanů o onemocnění a plošná vyšetření u těch diagnóz, kde je vyšší pravděpodobnost záchytu. Je to karcinom prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku a rakovina prostaty.

* Dbají praktičtí lékaři na prevenci?

Nic jim nebrání, aby pacienta, pokud mají intuici, že s ním není všechno v pořádku, komplexně prohlédli. Je to věc profesionality lékaře.

* A dbají na ni občané?

V tom si dejme každý ruku na srdce. Stále se přejídáme, polovina národa je obézní, třetina kouří, málo sportujeme. Zdravý životní styl je nejlepší prevencí.

Václav Pergl, Právo, 16.6.2001

Ohodnoťte tento článek!