Preventivní péči je potřeba zajistit

Po delší době byla Českou lékařskou komorou opět obnovena povinnost preventivní lékařské péče pro zaměstnance. Její znovuobnovení je však předmětem diskuze a naráží na určité nejasnosti…

Liberec –

„Preventivní péče nevychází z reálné skutkové podstaty, na jedné straně se tu jedná o svobodnou volbu lékaře, a na straně druhé je naopak zaměstnavatel tlačen k tomu, aby uzavřel smlouvu pouze s jedním lékařem,“ uvedl zdravotní rada libereckého okresního úřadu Mgr. Zbyněk Hromek.

Podle jeho slov je otázkou, zda původní lékaři budou psát lékařské zprávy dvakrát a dále je přeposílávat závodnímu lékaři.

„Je logické, že obvodní lékař zná pacienta lépe než lékař závodní. Navíc někteří lidé mají strach, že čím více osob bude znát jejich zdravotní dokumentaci, tím více budou ohroženi ztrátou anonymity jejich nemocí,“ doplnil.

Preventivní prohlídka každého zaměstnance obsahuje kompletní anamnestické údaje, fyzické vyšetření pacienta, diagnostický a posudkový závěr, eventuálně zahájení léčby.

„Prevence by měla také podchytit případné možnosti vzniků nemocí z povolání. Ty se týkají zejména oblasti těžkého průmyslu,“ sdělil zdravotní rada.

lm, Liberecký den, 13.3.2002

Ohodnoťte tento článek!