Preventivní zubní akci podstoupily tisíce dětí

Stav chrupu dětské populace v ČR se stále zhoršuje. Vyplývá to nejen ztvrzení zubních lékařů, ale také z výsledků preventivního programu Signal Dentibus Tour 2001…

kterému pro letošní rok byla udělena pečeť České stomatologické komory (ČSK). Pojízdná stomatologická ambulance Signal Dentibus loni zavítala do 47 základních škol a 10 dětských domovů, kde se na zoubek podívala téměř 2.000 dětí. Od roku 1996, kdy se Signal Dentibus za malými školáky rozjel poprvé, se tohoto preventivního programu zúčastnilo přes 18.000 dětí z 335 českých a moravských měst. V každé navštívené základní škole nebo dětském domově na děti čekala nejen preventivní prohlídka, ale i hodina dentální hygieny zakončená kolektivním nácvikem čištění zubů, kvizy a soutěžemi. Preventivních prohlídek se loni účastnily děti z prvních a druhých tříd. „Výběr této cílové skupiny pro preventivní intervenci byl záměrný,“ říká MUDr. Zdeněk Broukal z Výzkumného ústavu stomatologického a dodává: „Na počátku školní docházky se dětem prořezávají první stálé zuby, které jsou velmi náchylné ke vzniku kazu. Stálé zuby je v tomto věku potřeba pravidelně vyšetřovat a zároveň u dětí upevňovat vědomosti potřebné k preventivnímu hygienickému i výživovému chování.“ Projektu Signal Dentibus Tour 2001 byla udělena pečeť České stomatologické komory. Prezidenta ČSK Jiřího Pekárka jsme se zeptali, jakým způsobem ČSK podporuje rozvoj preventivní stomatologické péče: „Ustoupili jsme poněkud od pořádání vlastních akcí a začali se věnovat více ekonomické podpoře prevence přímo v ordinacích zubních lékařů. Znamená to především, že v rámci dohodování cen se zdravotními pojišťovnami se snažíme, aby všechny úkony preventivní povahy byly skutečně oceňovány tak, aby zubnímu lékaři stálo za to je poskytovat. Součástí strategie ČSK je v poslední době také spolupráce s firmami, které prodávají prostředky preventivní stomatologie a zároveň tento prodej podporují celou řadou preventivních akcí. Domnívám se, že v době, kdy stát nemá na prevenci dostatek finančních prostředků, je spolupráce s výrobci správnou volbou.“ „Z výsledků akce Signal Dentibus Tour 2001 mimo jiné vyplývá, že preventivní a zdravotně podpůrná opatření by měla být směrována zejména do severomoravského regionu, případně do západních Čech a na jižní Moravu, kde měly děti chrup v nejhorším stavu,“ říká MUDr. Z. Broukal.

Metro, 29.1.2002

Ohodnoťte tento článek!