Převod na akciovky bude asi nezbytný

Titulní obrázek

Při převodu na akciové společnosti zůstane movitý majetek nadále v rukou pardubického kraje. O privatizaci se tedy v žádném případě nejedná. Ředitelé nemocnic budou podléhat správním a dozorčím radám…

S převodem nemocnic na krajské úřady začaly souběžně i nekonečné diskuse o zabezpečení jejich financování. Stát sice v samotném úvodu přispěl na úhradu jejich dluhů k datu převodu, současně však stanovil povinné zvyšování platů zaměstnanců, které již musí zabezpečit kraj.

Není proto divu, že i přes řadu přijatých úsporných opatření je finanční situace některých zdravotnických zařízení nadále katastrofální.

Nová komise

„V sídle Krajského úřadu Pardubického kraje měla proto v pondělí své zasedání nově složená odborná komise, jejímž úkolem je řešit situaci okolo nemocnic s akutní lůžkovou péči v Pardubickém kraji,“ sdělil Právu Ondřej Tušl z oddělení komunikace s veřejností a vnějších vztahů Pardubického kraje.

Komise byla ustavena minulý týden na společném jednání radních Pardubického kraje s řediteli a zástupci nemocnic zřizovaných krajem.

„Všichni si uvědomujeme, že situace nemocnic je nepříznivá,“ konstatoval vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL).

„Pojišťovny nereagují na neustálé povinné zvyšování platů v příspěvkových organizacích, v souvislosti s novým Zákoníkem práce narážíme na nedostatek kvalifikovaných lékařů, do kraje se nevracejí prostředky ušetřené snížením počtu lůžek s akutní péčí,“ vypočetl základní problémy.

„Ze setkání s řediteli nemocnic jsem nabyl dojmu, že vůle řešit a konat tu je, a proto byla sestavena komise, která se bude zabývat zejména převodem nemocnic na jiné právní formy a problematikou s tím spojenou,“ prohlásil Línek.

„Již na prvním setkání jsme se shodli na tom, že změna současné právní formy by situaci nemocnic měla prospět, a v diskusi na toto téma jsme pokračovali. Kraj předpokládá i uvolnění dalších finančních prostředků spojených s transformací pěti páteřních nemocnic na akciové společnosti,“ uvedl po skončení jednání náměstek hejtmana Josef Janeček (ODS) odpovědný za zdravotnictví, jenž byl společně s dalším krajským radním Miloslavem Macelou (KDUČSL), odpovědným za sociální věci, jmenován spolu se zástupci všech zainteresovaných nemocničních zařízení členem odborné komise.

Nejde o privatizaci

Při převodu na akciové společnosti zůstane movitý majetek nadále v rukou kraje. O privatizaci se tedy v žádném případě nejedná.

Ředitelé nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a v Litomyšli budou podléhat správním a dozorčím radám, jejich platy budou záviset na hospodaření firmy.

Průhlednější by mělo být i odměňování zaměstnanců. Ještě před avizovaným převodem chce kraj všechny nemocnice oddlužit.

Právo

Převod na akciovky bude asi nezbytný
Ohodnoťte tento článek!