Převod nemocnic na kraje zatím není jasný

…“Přechodem pod krajský úřad, i když musím zdůraznit, že žádné konkrétní kroky ještě nebyly učiněny, bychom očekávali spravedlivá a jasná pravidla,“ říká ředitel a dodává, že kraj by měl mít v každém případě dostatečný přehled o tom, kde a co je třeba ve zdravotnictví financovat. Zároveň Horák připomněl, že nemocnicím není zatím zřejmé…

Oldřich Babický, Hospodářské noviny, 17.9.2001

Přerov – Přechod zdravotnických zařízení pod nově vzniklé kraje, které se stanou jejich zřizovateli, přinese jistou šanci na změny ve zdravotnictví. Záležet bude na tom, jak bude reforma v tomto směru pokračovat a jaké pravomoci kraje převezmou. Domnívá se to Zdeněk Horák, ředitel nemocnice s poliklinikou v Přerově. Výsledkem přechodu nemocnic pod kraj by měla být optimalizace současné zdravotnické sítě v kraji včetně jejího systémového rozvoje. „Bylo by určitě nešťastné budovat například vysoce specializovaná pracoviště stejného zaměření v geograficky blízkých nemocnicích kraje,“ poznamenal Horák pro náš list s tím, že právě kraj by měl znát nejlépe své potřeby.

„Přechodem pod krajský úřad, i když musím zdůraznit, že žádné konkrétní kroky ještě nebyly učiněny, bychom očekávali spravedlivá a jasná pravidla,“ říká ředitel a dodává, že kraj by měl mít v každém případě dostatečný přehled o tom, kde a co je třeba ve zdravotnictví financovat. Zároveň Horák připomněl, že nemocnicím není zatím zřejmé, jaké nastanou případné změny ve financování. Kraj by mohl v rámci svých pravomocí připravit jakýsi krajský program rozvoje ve zdravotnictví, míní ředitel. „Objektivně zhodnotit současný stav jako výchozí situaci se zřejmě snaží zdravotní komise Olomouckého kraje. Je však zarážející, že členem této komise není zástupce přerovského okresu,“ uvedl Horák.

„Nynější situaci chápeme jako přechodné období, které se z našeho pohledu konkrétně projevuje tak, že stávající zřizovatel již nemá zdroje na poskytování provozních dotací na činnost například sociálních sester či knihovny. Tyto činnosti přímo nesouvisejí s poskytováním zdravotní péče, ale provoz nemocnice se bez nich neobejde,“ konstatoval Horák. Přerovská nemocnice podle ředitele dále potřebuje investiční zdroje na rekonstrukce některých objektů, jejichž instalace či vybavení dosluhují.

Závěrem Horák zdůraznil, že přechod pod kraj nebude mít vliv na kvalitu a dostupnost poskytované zdravotnické péče. „Pokud mluvím o možných problémech, tak souvisejí například s investicemi. Samotná péče je z velké většiny financovaná prostřednictvím zdravotních pojišťoven, a změna zřizovatele se tedy našich pacientů nesmí v žádném případě dotknout,“ dodal ředitel přerovské nemocnice.

Přednosta Okresního úřadu v Přerově Miloslav Přikryl poznamenal, že s přerovskou nemocnicí se počítá jako s tou, která přejde pod kraj. „Zatím však nepadlo žádné konkrétní datum,“ podotkl přednosta.

Ohodnoťte tento článek!