Převod ordinace na kolegu

Titulní obrázek

Odcházíte do důchodu nebo ukončujete svou praxi z jiných důvodů? Pak jistě řešíte problém, jakým způsobem soukromý podnik převést na svého nástupce. Podobný problém má lékař, který se s dotazem obrátil na právní poradnu Zdraví.Euro.cz…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Jsem pracující důchodce a jako závodní lékař bez kurativy. Nemám žádné smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jaké jsou alternativy převodu ordinace na kolegu, s nímž mám smlouvu o budoucí smlouvě? MUDr. Ulovec

Odpovídá JUDr. Jana Marečková a Mgr. Martin Schimmer, AK Marečková

Ve svém dotazu se odvoláváte na budoucí smlouvu s kolegou. Alternativy převodu ordinace mohou být v tuto chvíli jednoznačně definovány právě takovou smlouvou budoucí. Proto Vám odpovím obecněji, jaké alternativy české právo zná pro analogickou situaci.

Na počátku je za potřebí specifikovat předmět převodu – tedy vaši ordinaci, v právním smyslu slova. Vaše ordinace může být z hlediska práva pokládaná za soubor věcí ve smyslu občanského zákoníku nebo také za podnik ve smyslu obchodního zákoníku.

Tato právní kvalifikace záleží v podstatě jenom na vás a na vašem smluvním partnerovi – nabyvateli. S ohledem na možnou různou kvalifikaci právní podstaty ordinace také existují různé možnosti, jak provést převod ordinace.

DÁLE ČTĚTE:Prodej soukromé praxe: otázky a odpovědiKoupě a prodej privátní praxe – jak na to?Prodej praxí: zkušenost stomatologa z Jeseníku

Podnikem se dle obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku tak patří soubor věcí (veškeré materiální zařízení), práv (vaše právo na odměnu za výkon lékařské péče od pacientů (prostřednictvím konkrétních pojišťoven nebo i bez něj) a jiných majetkových hodnot (například vaše klientela a vaše dobré jméno), které vám patří a které slouží k vašemu podnikání – tedy k provozování privátní praxe.

Na základě smlouvy o prodeji podniku (ve smyslu obchodního zákoníku) se zavazujete odevzdat na kupujícího podnik (ordinaci) a převést na něho vlastnické právo k této ordinaci. Kupující je povinen zaplatit vám cenu a převzít závazky a pohledávky podniku.

Spolu s podpisem smlouvy přechází na kupujícího závazky a pohledávky podniku ze zákona, a to včetně pohledávek a závazků pracovněprávních.

Zákon výslovně stanoví, že k převodu není nutný souhlas věřitele, ale prodávající také ze zákona ručí za to, že kupující splní převedené závazky. Je nutné podotknout, že vaši věřitelé, pokud se prodejem ordinace zhorší jejich možnost domoci se své pohledávky, mohou tento prodej napadnout u soudu.

Jako druhá základní varianta se jeví samostatný převod všech věcí, práv a povinností souvisejících s ordinací. Zejména je nutné zdůraznit, že při převodu závazku jinak, než smlouvou o převodu podniku, je věřitel oprávněn odepřít souhlas se změnou dlužníka.

Proto tam, kde by vám samostatná smlouva neumožňovala změnu v osobě jedné smluvní strany (např. nájemní smlouva, o poskytování telekomunikačních služeb, i ve Vašem případě zřejmě nepodstatné smlouvy s pojišťovnami, atd.) bez souhlasu druhé smluvní strany, tam by převod závisel na vůli věřitele. Na tom by mohl celý převod ztroskotat.

www.Zdravi.Euro.cz

Převod ordinace na kolegu
Ohodnoťte tento článek!