Prezident vyznamenal i zdravotníky

Titulní obrázek

Mezi osobnostmi, které v neděli převzaly z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání, jsou také tři odborníci z medicínské sféry: Tomáš Klíma, Pavel Kolář a Jiří Vorlíček. Byla jim udělena Medaile Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy. Jsou mezi českými zdravotníky další neoceněné osobnosti, které by si podle vás toto vyznamenání zasloužily? Připojte se do diskuse…

Mezi osobnostmi, které v neděli převzaly z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání, jsou také tři odborníci z medicínské sféry: Tomáš Klíma, Pavel Kolář a Jiří Vorlíček. Byla jim udělena Medaile Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy.

MUDr. Tomáš Klíma je americký lékař českého původu, odborník v oblasti transplantační medicíny. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na předních amerických pracovištích. Tento program přispěl ke zvyšování úrovně mnoha lékařských oborů v ČR. Prezident republiky označil aktivitu Tomáše Klímy za příklad nezištné pomoci české medicíně a naší zemi vůbec.

Doc. PaedDr. Pavel Kolář je odborníkem v oboru fyzioterapie a přednostou Kliniky rehabilitace 2. LF UK a FN Motol. Rozvinul problematiku motorického pohybového vývoje v aplikaci na diagnostiku a léčení poruch hybného systému. Zabývá se též fyzioterapií v oblasti vrcholového sportu. Jím vedená klinika se podílí mimo jiné na terapii funkčních poruch a při léčbě DMO a cystické fibrózy, na péči o pacienty po transplantaci plic a na programu pohybové stimulace starší populace a pacientů ohrožených civilizačními chorobami.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. je předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostou Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno. Významně se podílí na rozvoji onkologie a komplexní péče o onkologické pacienty v ČR. Angažuje se nejen odborně, ale i veřejně jako popularizátor prevence a zastánce potřeb pacientů s hematoonkologickými nemocemi a paliativní péče.

Jsou mezi českými zdravotníky další neoceněné osobnosti, které by si podle vás toto vyznamenání zasloužily? Připojte se do diskuse!

(mč), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!