Při ohrožení anorexií ukáže cestu k pomoci portál Pro-Youth

laptop, počítač, ehealt, fonendoskop

Přestože o mentální anorexii, která se pojí s odmítáním potravy, i o jejím opaku, bulimii, už lidé hodně vědí, zůstává pro většinu tabu. Trvá dlouho, než si ji postižený přizná a vyhledá léčbu.

Neřešené problémy s příjmem potravy se vyskytují v rodinách ve druhé i třetí generaci. Nemoc může spustit stres a trpět jí mohou i zvířata. Příkladem je „thin sow syndrome“ u prasat. Samice extrémně vyhladoví, dávají přednost nízkokalorické slámě.

Bez odborné pomoci je podle vedoucí centra pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) profesorky Hany Papežové téměř nemožné se anorexie či bulimie zbavit.

„Strach ze stigmatizace a pocity studu ze selhání v dosažení ideální krásy a ideálního zdravého životního stylu vedou u pacientů a jejich rodin k tomu, že problém utajují a léčbu odmítají,“ řekla novinářům profesorka.

Některou z poruch příjmu potravy je ohroženo až pět procent dospívajících, častěji dívky. Počet hospitalizací kvůli anorexii stoupá, pacientky jsou stále mladší. Narušený vztah k jídlu mají už šestiletá děvčátka, drží diety i při normální váze. U mužů se nemoc může projevit Adonis syndromem, kdy pro nárůst svalů zneužívají anabolika.

Internetový program www.pro-youth.eu usnadní první kroky postiženým i jejich rodinám k získání informací a rozhodnutí léčit se. Je součástí mezinárodního projektu internetové prevence poruch příjmu potravy. Projekt Pro-Youth je určen mladým lidem od 15 do 25 let, podpořila ho EU a zapojily se do něj vedle ČR také Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Itálie, Irsko a Rumunsko.

Centrum ve VFN vytvořilo v projektu komplexní internetový program pro dospívající dívky, studenty s anorexií či bulimií. Pomáhá anonymně mladým lidem v riziku, jejich učitelům, spolužákům i rodině onemocnění odhalit, a pokud je problém závažný, rychle najít odbornou pomoc – nabízí chaty, diskusní fóra i individuální psychologicko-psychiatrickou pomoc.

Na webu se zájemci dozvědí třeba také to, že obavy spojené s určitým jídlem posilují reklamy. Přestává být jasné, co je to jíst normálně.

Ohodnoťte tento článek!