Při práci ve zdravotnictví se musíte stále vzdělávat

studium, vzdělávání

Celoživotní vzdělávání ve zdravotnictví u nás funguje dobře, české lékaře však stále lákají pracovní pobyty v zahraničí.

„Za poslední dva roky zaznamenala zdravotnická oblast tuzemského pracovního trhu značný nápor uchazečů o práci z východu. Nejvíce ze Slovenska a nejčastěji jde o práci zdravotní sestry. Ale i nemocničního personálu,“ říká specialista na lidské zdroje Jan Klos a dodává, že na odliv českých zdravotníků do zahraničí má vliv několik faktorů.

„Nejvíce odcházejí zdravotní sestry. Je to dáno i tím, že na českém pracovním trhu existuje několik společností, které se orientují i na absolventy škol a lákají je do zahraničí na nadstandardní platové podmínky,“ vysvětluje Klos.

A co lékařské kapacity?

Tyto společnosti nabízejí poradenskou a administrativní činnost zdarma a navíc zahraniční praxe a možnosti dalšího vzdělávání v cizině jsou pro mladé zdravotníky přirozeně velmi lákavé.

Co se lékařských kapacit týká, primářů, specialistů a špičkových lékařů a jejich odchodů do zahraničí, soudí Jan Klos takto: „K praxi špičkového lékaře patří aktivní i pasivní účast na zahraničních akcích. Lékařská elita je úzký profil lidí, tam se o nějaké masové tendenci hovořit nedá.“

Studium

Po vstupu do EU se u nás mnohé změnilo. Například na středních zdravotnických školách byl ukončen studijní obor všeobecná zdravotní sestra s maturitou, ze středních škol vycházejí maturovaní zdravotničtí asistenti, kteří dále většinou putují na vysoké školy.

V Liberci například od roku 2004 funguje Ústav zdravotnických studií, který zajišťuje výuku ve studijních programech ošetřovatelství a biomedicínská technika.

Celoživotní vzdělávání

Systém celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví u nás funguje dobře. Kurzy jsou dostupné, nemocnice bývají ke svým zaměstnancům v tomto ohledu vstřícné.

„V oblasti medicíny je celoživotní vzdělávání nezbytné. Obor se stále vyvíjí, jsou tu nové technologie, nové metody. Některé nemocnice poskytují zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy, chtějí-li si doplnit vzdělání,“ dodává Klos.

Ohodnoťte tento článek!