Při těžké chorobě pachatele se musí vedle znalců vyjádřit také nemocnice

Pokud soudy při posuzování trestní odpovědnosti pachatele narazí na podezření, že obžalovaný trpí těžkou duševní poruchou, musí si vyžádat stanovisko státního psychiatrického zařízení…

To by mělo před rozhodnutím o vině doplnit odborné posudky soudních znalců.

Rozhodl o tom ve středu Nejvyšší soud ČR v Brně (NS), který se zabýval stížností pro porušení zákona, kterou ve prospěch 21letého Mária Lakatoše z Prostějova podal ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Ve stížnosti uvedl, že Okresní soud v Prostějově a Krajský soud v Brně při projednávání trestné činnosti nevzaly úvahu námitky obhajoby, že Lakatoš je těžce duševně nemocný a spokojily se jen s názorem dvou znalců, kteří uvedli, že jeho stav není zvlášť vážný. „Podle přizvaných znalců je téměř hluchoněmý Lakatoš rozumově a výchovně zanedbaný a trpí mentální retardací. Přesto byl podle nich trestně odpovědný. Soudy pak už nevzaly v úvahu námitku, že při projednávání opatrovnické péče u civilního senátu znalci naopak uvedli, že Lakatoš je v pásmu imbecility. V tomto případě měly soudy řízení zastavit a požádat o posudek státní zdravotnický ústav,“ řekl předseda senátu NS JUDr. Jiří Horák. Mário Lakatoš byl stíhaný za vykrádání aut a znásilnění, kterých se měl jako mladistvý dopustit od září 1997 do března 1998. Za to a další krádeže ho soud v Prostějově a posléze i Krajský soud v Brně potrestaly vězením na 40 měsíců. Obhájce obžalovaného před soudem argumentoval, že znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie nejsou zřejmě zcela v pořádku, protože v té době civilní senát projednával svěření Lakatoše do opatrovnické péče a tam znalci uvedli, že Lakatoš není schopen vnímat skoro nic z toho, co se kolem něj děje. Soudy však tento argument nevzaly v úvahu a Lakatoše potrestaly.

Soudy měly požádat o posudek i kliniku

„Tady soudy pochybily, protože téměř hluchý Lakatoš nebyl schopen skoro vůbec reagovat na řízení před soudem. Bylo to jistě velmi náročné s ním vůbec komunikovat, ale tím, že soudy nepožádaly o vyjádření státní specializované zdravotnické zařízení, porušily zákon v neprospěch Lakatoše a tyto rozsudky jsme proto museli zrušit,“ doplnil Horák. Kauza Lakatoš se tedy vrátí zpět k Okresnímu soudu v Prostějově, který musí celý případ znovu projednat, požádat o vyjádření specializovaný psychiatrický ústav a pak znovu rozhodnout. Soudy přitom nejsou vázané povinností zprostit Lakatoše viny, ale musejí rozhodnout podle jeho objektivně zjištěného zdravotního stavu.

Petr Knötig, Právo, 4.4.2002

Ohodnoťte tento článek!