Příbramská nemocnice hospodaří vyrovnaně

Rada Středočeského kraje v působnosti valné hromady Oblastní nemocnice Příbram, a. s., na svém posledním zasedání schválila výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu auditora za roku 2003. Nemocnice loni hospodařila vyrovnaně s pozitivním výsledkem ve výši 124 tisíc korun po zaokrouhlení…

Příbram –

Zpráva auditora konstatuje, že účetní závěrka podává „ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Oblastní nemocnice Příbram k 31. prosinci 2003“.

Stejným způsobem se auditor vyslovil rovněž k samotnému výsledku hospodaření společnosti. Informoval o tom mluvčí kraje Martin Kupka.

„Vyrovnané hospodaření příbramské nemocnice je bezesporu významný úspěch. Je to také přesvědčivý argument, že se podařilo bez omezení rozsahu zdravotní péče zajistit efektivnější chod nemocnice,“ řekl hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.

Příbramský deník

Ohodnoťte tento článek!