Příbramská porodnice říká ano bezpečným a přirozeným porodům

Ocenění příbramské porodnici

Příbramská porodnice je mezi nastávajícími maminkami vyhledávaným zařízením pro svůj přístup k rodičkám a novorozencům. V úterý 28. června na to „dostala potvrzení“.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE PŘÍBRAM

Ocenění za vzornou spolupráci na projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI přijel lékařům a sestřičkám předat ředitel projektu RNDr. Tomáš Raiter, (současně také řešitel projektu spokojenosti pacientů v nemocnicích KVALITA OČIMA PACIENTŮ) a ředitelka serveru Babyweb.cz Adéla Stolaříková.

Dvouletý pilotní projekt si kladl za cíl motivovat ke změně vedení porodů jak porodnice, tak rodičky. Porodnice, které se zapojily do projektu, jsou vedeny k lepší komunikaci a vytváření vlídného prostředí, rodičkám pak měl projekt ukázat, že v porodnici lze rodit přirozeně a přitom bezpečně, s laskavým přístupem a zachováním intimity prostředí. Záměrem projektu PPP bylo mimo jiné i snížení počtu domácích porodů.

Porodnice byly hodnoceny podle dvou úhlů pohledu. Tím prvním byla spokojenost rodiček, tím druhým statistika a hodnocení vybraných lékařských úkonů (například podíl císařských řezů, podíl porodů vedených porodní asistentkou, podíl nástřihů hráze a další). Babyweb.cz sestavil dokument Desatero přirozeného porodu, který vychází z doporučení vydaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Českou gynekologicko-porodnickou společností (ČGPS), Dětským fondem OSN (UNICEF), Koalicí za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS) a Mezinárodní iniciativou za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI).

1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. Zohledňovat individuální přání a potřeby rodičky i novorozence po celou dobu pobytu v porodnici.

3. INFORMOVANOST. Informovat pravdivě, srozumitelně, bez zbytečného zastrašování a včas o všech úkonech v rámci poskytované péče.

4. RESPEKT. Respektovat intimitu a soukromí ženy, vyvarovat se familiárnosti v přístupu k ženě.

5. ODBORNOST. Sledovat a uplatňovat nejnovější odborná doporučení (WHO, ENCA apod.).

6. SOUHLAS. Provádět veškeré lékařské zásahy a medikaci pouze v opodstatněných případech a vždy na základě informovaného souhlasu rodičky.

7. BEZ POPLATKŮ. Nezpoplatňovat přítomnost blízké osoby u porodu a umožnit, aby ženu mohlo doprovázet více osob najednou.

8. SVOBODA. Volbu polohy ponechat ve všech dobách porodních na rozhodnutí rodičky.

9. STOP ŠKODLIVÉ SEPARACI. Podporovat raný kontakt „kůže na kůži“ a samopřisátí. Zajistit nepřetržitou blízkost matky a dítěte po porodu i na oddělení šestinedělí. Vyšetřovat fyziologického novorozence na těle matky nebo v její těsné blízkosti.

10. KOJENÍ. V maximální možné míře podporovat kojení, zajistit vlídnou a praktickou pomoc, naslouchat potřebám a požadavkům matky.

„Chtěli jsme, aby zpracování dat, tvorba dotazníků a hodnocení bylo vysoce profesionální. Projekt PPP realizujeme jako součást renomovaného výzkumu Kvalita očima pacientů (KOP), jehož řešitelem je Tomáš Raiter, který má se sběrem dat ve zdravotnických zařízeních a následným vyhodnocováním desetileté zkušenosti. Projekt PPP podporuje také Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky“, vysvětluje Adéla Stolaříková.

„Porodnická pracoviště sbírala emailové adresy rodiček během hospitalizace po porodu a my jsme následně rozesílali na tyto adresy pozvánky k vyplnění dotazníku s unikátním přístupovým kódem pro každou rodičku. Tím byla zajištěna kontrola souboru respondentek a vyloučen přístup neautorizovaných osob. Z celkového počtu 27 651 porodů v 15 českých porodnicích bylo osloveno a přizváno k vyplnění dotazníku celkem 10 749 rodiček,“ říká Tomáš Raiter a pokračuje: „s příbramskou porodnicí se nám pracovalo výborně a zdejšímu personálu i rodičkám velmi děkujeme. Je vidět, že se tady nastávajícím maminkám líbí.“

Ohodnoťte tento článek!