Přibývá lékařů a sester, kteří jdou za lepším

V Irsku je finanční ohodnocení lékaře dvakrát vyšší než průměrná mzda v zemi. „V přepočtu je to však v průměru 60 tisíc korun měsíčně, takže pro jeho českého kolegu jde o přitažlivou sumu…

Ivana Kněžínková, Hospodářské noviny, 6.2.2002

Téměř ke dvěma tisícům Čechů, kteří pracují v Irsku, budou zřejmě brzy patřit i další lékaři, sestry a pečovatelé.

Praha – Na desítky se dají zatím počítat lékaři, kteří odešli v posledních letech pracovat do zahraničí. „Přesné číslo nikdo neví. Obávám se však, že bude rychle stoupat. Za hranice budou mířit zvlášť mladší kolegové, kteří jsou dobře jazykově vybavení,“ říká prezident České lékařské komory David Rath.

Zájem zdravotníků o práci v zahraničí potvrzují i včera skončené výběrové pohovory, které pořádala pracovní agentura Compleat se zaměřením na Velkou Británii a především Irsko.

„Mezi řadou dalších profesí, které Irsko potřebuje, absolvovalo pohovory dvanáct lékařů, sedm sester a patnáct lidí, kteří mají zájem dělat pečovatele,“ uvádí ředitel agentury Luděk Hubrt. Hlásilo se ještě pět dalších sester, ale kvůli službám v nemocnici nemohly přijít a pohovor budou dělat dodatečně. „Mezi lékaři, kteří chtějí pracovat v Irsku, jsou i chirurgové nebo také anesteziologové,“ dodává Hubrt.

Pohyb na zdravotnickém pracovním trhu v Evropě, ale i zámoří se stává stále zřetelnějším. Z Velké Británie a Irska odcházejí lékaři pracovat do USA, z bývalého východního Německa zase míří do jeho západní části nebo do zahraničí. Irsko i Německo řeší odliv získáváním lékařů ze zemí střední a východní Evropy. Do bývalé NDR jich z Česka odejde na základě nedávného konkursu asi dvacítka.

„Právě jsem se rozvedl. Chci začít nový život úplně někde jinde. Tak proč ne třeba někde blízko za našimi hranicemi s daleko více penězi, než mám tady,“ vysvětluje svoje důvody lékař, který chce odejít. „Na doktora, který si dovolí mluvit o penězích, se ale pořád mnozí dívají skrz prsty,“ vysvětluje, proč neuvede své jméno.

Chybějící lékaře v České republice budou zřejmě čím dál víc nahrazovat jejich kolegové ze Slovenska. „Zatím šlo o jednotlivce, ale teď už se objevila i celá skupina slovenských lékařů, která požádala o registraci v České lékařské komoře,“ dodává Rath.

Motivem všech přesunů je lákavá představa vyšších výdělků. Průměrný měsíční příjem kvalifikovaného lékaře v Česku byl loni ke konci třetího čtvrtletí 27 900 korun. Po zvýšení tarifních platů a zvláštního příplatku by se měl po 1. březnu podle Lékařského odborového klubu pohybovat kolem 31 500 korun (při 240 hodinách práce). Bude to víc než dvojnásobek průměrného platu v Česku.

Také v Irsku je finanční ohodnocení lékaře dvakrát vyšší než průměrná mzda v zemi. „V přepočtu je to však v průměru 60 tisíc korun měsíčně, takže pro jeho českého kolegu jde o přitažlivou sumu. A to i když vezmu v úvahu vyšší životní náklady v Irsku,“ říká Hubrt. Irsko zdravotníky potřebuje. Došlo tu k obrovskému stavebnímu boomu, postavila se řada nemocnic i v nejzapadlejších místech a stát je nestačí zásobovat vlastním zdravotnickým personálem. Kromě toho začíná docházet k jeho odlivu do Ameriky, kde jsou lepší výdělky.

Z průzkumu, který uspořádala pařížská Sorbonna v kandidátských zemí do EU, vyplývá, že z 829 dotázaných českých lékařů a sester by za prací vyjela téměř polovina. Většina si myslí, že by se po čase vrátila. „To je otázka. Předseda naší odborové organizace v Nemocnici Na Bulovce odešel na rok pracovat do jedné malé kliniky v USA. Tak se jim zalíbil, že tam zůstává dál,“ upozorňuje šéf Lékařského odborového klubu Milan Kubek.

Také předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Jana Dezortová varuje, že úderem vstupu do EU bude Česko postrádat řadu sester. „V té době budou mít sestry ve věku 25 až 30 let nejen profesní zkušenosti, ale už i jazykové vybavení,“ dodává.

Ohodnoťte tento článek!