Přidáno dostanou sestry ve všech nemocnicích

Titulní obrázek

Sestry v krajských nemocnicích dostanou stejně jako jejich kolegyně ve státních nemocnicích od července přidáno. Každá by měla dostat zhruba o 2500 korun více. Zástupci Asociace krajů na jednání s ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou potvrdili, že peníze, které nemocnice v majetku krajů dostanou od zdravotních pojišťoven navíc, použijí právě na zvýšení platů…

Pro navýšení mezd zdravotnického personálu chce Ministerstvo zdravotnictví vyjednat se zdravotními pojišťovnami částku v objemu 1 až 1,2 miliardy korun, tyto prostředky by měly být použity ještě v tomto roce. „Dali jsme dnes gentlemanský příslib, že peníze navíc dáme do platů,“ uvedl po jednání hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Ministerstvo zdravotnictví tento příslib ocenilo. „Jsem rád, že zástupci krajů přislíbili, že tyto prostředky navíc opravdu použijí na zvýšení mezd ve svých zdravotnických zařízeních a nebudou čerpány na jiné účely,“ uvedl první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. Hejtmani snahu ministerstva ocenili, připomněli ale, že finanční prostředky nebudou dostačující. Kraje tak budou muset hledat i ve svých rozpočtech. „Rozhodně ale mzdy zvyšovat budeme, aby nám neodešly sestry do státních nemocnic, kde se přidávat bude,“ prohlásila hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová.

Dáme jen tolik, kolik dostaneme

První náměstek ministryně Marek Šnajdr upřesnil, že sestry dostanou o 15 procent více a lékaři o sedm procent. Ministerstvo podle Šnajdra prosadí prostřednictvím zástupců státu ve správních radách zdravotních pojišťoven, aby pojišťovny navýšily úhrady nemocnicím. Navýšení tarifních platů sester o 15 procent ve státních nemocnicích schválil na svém posledním zasedání počátkem května předchozí kabinet. Zdravotní pojišťovny na to mají připravenou zhruba miliardu korun. Krajská zařízení, akciové společnosti a soukromé nemocnice mají vlastní systém odměňování a neřídí se tarifními tabulkami, jež vydává vláda. Pokud by ale sestrám také nepřidaly, hrozí jejich odliv do státních nemocnic. „Jsme si vědomi, že jako hejtmani musíme zajistit péči na náležité úrovni. Sestry v některých krajích výrazně chybějí. Od 1. července to bude pionýrské, zkušební a budou následovat další jednání, aby se personálně péče zajistila,“uvedla Emmerová. Novotný podotkl, že jeho kraj dá peníze do platů zdravotníků, ale „jen do výše, do které je dostane“.

V Česku pracuje zhruba 90.000 sester, z nich 37.000 v nemocnicích. Největší problém s odchody sester je právě v lůžkové sféře. Podle šetření České asociace sester (ČAS) chybí českému zdravotnictví až 6000 sester. Kvůli jejich nedostatku musela řada nemocničních oddělení omezit provoz. Scházejí zejména pediatrické sestry a sestry intenzivní péče. Chybějící počty nedoplnily ani pracovnice z ciziny.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Přidáno dostanou sestry ve všech nemocnicích
Ohodnoťte tento článek!