Příjmy lékařům v nemocnicích stouply rychleji než ostatním

Příjmy lékařů v nemocnicích stouply za pět let od protestní akce „Děkujeme, odcházíme“ více než ostatním zaměstnancům v Česku. Tzv. medián hrubé mzdy, což je středová hodnota mzdy pracovníků v daném oboru, stoupl lékařům mezi roky 2012 až 2015 o 8,5 procenta, zatímco celkový medián mezd v ČR jen o 7,9 procenta.

Výraznější růst byl v letech 2011 a 2012, pak se víceméně zastavil, uvádějí statistici v nejnovějším čísle časopisu www.statistikaamy.cz. V roce 2015 činil medián mezd lékařů 50.224 korun, zatímco u všech pracovníků loni ve 4. čtvrtletí 23.745 Kč.

Růst platů lékařů byl v roce 2011 odstartován podpisem memoranda mezi lékařskými odbory a vládou. Příjmy lékařů v nemocnicích měly do ledna 2013 dosáhnout 1,5 až trojnásobku průměrného příjmu v zemi.

V letech 2011 a 2012 stouply platy a mzdy lékařů až na hodnotu mediánu mezd lékařů 46.272 koruny měsíčně, přičemž v tom je 52.384 korun v platové sféře u lékařů se státními tabulkami a 40.823 korun v mzdové sféře v akciových společnostech. V roce 2015 činil medián mezd lékařů 50.224 korun, tedy o 8,5 procenta více než v roce 2012. Medián mezd lékařů v platové sféře se zvýšil na 60.463 korun a v mzdové sféře na 43.102 korun.

V nejmladších věkových skupinách nejsou rozdíly v mediánu mzdy lékařů podle sféry ani podle pohlaví příliš výrazné. Lékaři nad 35 let si už ovšem výrazně víc vydělávají, pokud jsou zaměstnanci příspěvkových organizací odměňujících tabulkovým platem. Ve středním věku jsou také největší rozdíly výdělků mezi lékaři a lékařkami, což se vyrovná až ve věku nad 55 let.

Podobně jako medián rostly i průměrné výdělky. Podle ministerstva zdravotnictví narostl mezi lety 2011 až 2015 průměrný plat lékaře ve státních nemocnicích z 57.687 na 66.373 korun a průměrná mzda lékaře v akciových společnostech z 55.514 na 58.828 korun.

Nejvyšší průměrné mzdy dosáhli loni lékaři v Ústeckém kraji, 70.624 korun měsíčně, nejvyššího platu pak lékaři v Královéhradeckém kraji, 79.385 korun měsíčně. Odbory ale upozornily, že data zkresluje velké množství přesčasů.

Průměrná hrubá měsíční mzda, kterou měli Češi v letošním 1. čtvrtletí na výplatních páskách, činila 26.480 korun. Každý pátý zaměstnanec pobíral v roce 2015 méně než dvě třetiny takzvaného mediánu, tedy prostřední mzdy. Ta letos v prvním čtvrtletí činila 22.533 Kč. Medián mezd žen představoval 20.165 korun, naopak u mužů to bylo 24.570 korun.

Ohodnoťte tento článek!