Příklady cen, které mohou nyní lékaři účtovat

Přinášíme příklady cen, které už dnes v ordinacích různých lékařů můžeme platit. Vycházeli jsme přitom z informací ČLK, ČSK, odborných společností a osobních rozhovorů s třiceti lékaři…

ve vybraných městech, včetně Prahy. Ceny, které uvádíme, se ale i tak mohou výrazně lišit.

Praktický lékař

Vyšetření či ošetření mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta 100 až 500 Kč. Návštěva lékaře u pacienta doma na jeho žádost, a to pouze u odborností, u nichž není návštěvní služba hrazena ze zdravotního pojištění 300 až 1000 Kč. Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny) 50 Kč. Mnozí to ale dělají zdarma. Výpis z dokumentace na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu zhruba 100 Kč. Vyplnění návrhu na lázeňskou péči u samoplátce v případě, že lázeňská léčba není nutná, kolem 300 Kč. Někde zdarma. Zjištění stavu hospitalizovaného pacienta ambulantním lékařem na žádost zákonného zástupce či příbuzných 200 až 500 Kč. Posouzení zdravotnické dokumentace z jiné ordinace na přání pacienta, tzv., druhá diagnóza 300 až 800 Kč. Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 300 Kč. Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na žádost pacienta od 100 do 300 Kč. Vyšetření potřebné k vydání lékařského doporučení rekreace mimo období prázdnin 50 až 200 Kč. Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta 300 Kč. Konzultace rodinných, pracovních i sociálních problémů 300 Kč. Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 200 Kč.

Lékařská genetika

Vyšetření plodu na přítomnost chromozomálních odchylek metodou bez genetické indikace, přibližně 5000 Kč/1 sondu. Stanovení otcovství 10 000 Kč. Stanovení pohlaví plodu ultrazvukem na přání rodičů (bez genetické indikace) 100 až 300 Kč.

Pracovní lékařství

Vypracování posudků na jednorázové odškodnění při ohlášené nemoci z povolání přibližně 300 Kč. Pracovně lékařská péče na závodech, která není hrazena ze zdravotního pojištění, přibližně 300 Kč. Posouzení zdravotního stavu pracovníků vystavených duševní zátěži z hlediska možného poškození zdravotního stavu přibližně 300 Kč. Kosmetologická poradna 200 až 500 Kč.

Gynekologie a porodnictví

Návštěva privátního gynekologa u lůžka hospitalizované pacientky na její vyžádání případně přítomnost u porodu 1500 až 4000 Kč. Videozáznam plodu 350 Kč až 1000 Kč. Vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu 100 až 300 Kč, Předpis léků k oddálení menses na žádost ženy 200 Kč. Sepsání žádosti k přerušení těhotenství 300 až 800 Kč. Určení pohlaví plodu ultrazvukem na žádost rodičů 200 až 300 Kč, někde zdarma. Zavedení nitroděložního tělíska 500 až 1000 Kč, někde zdarma.

Interní obory

Edukace o životosprávě a dietních pokynech u endokrinologických nemocných nad rámec poučení o zdravotním stavu a potřebných výkonech 100 až 300 Kč. Vyhodnocení stravovacího režimu – kvantita a kvalita přijímaných živin, vitaminů a škodlivin ve stravě včetně zhodnocení rizika infarktu u zdravých osob 300 Kč. Doporučení vhodné pohybové aktivity u zdravých osob 50 až 250 Kč.

Nemocnice

Nadstandardní pokoj od 300 do 1200 Kč za den. Odlehčená sádra od 300 do 800 Kč, podle velikosti a povahy zlomeniny.

Václav Pergl, Právo, 27.5.2002

Ohodnoťte tento článek!