Primář Novák odchází od dětí

V dětské nemocnici v Havlíčkově ulici dochází k výrazné změně. Dnes ji definitivně po 44 letech opouští její primář Erich Novák. Začal zde pracovat v roce 1958 hned po absolvování LF UK…

Primář Erich Novák odchází z dětské nemocnice. Stává se náměstkem ředitele Klaudiánovy nemocnice pro preventivně léčebnou péči. Bude i nadále působit v nefrologické ambulanci.

Mladá Boleslav – V dětské nemocnici v Havlíčkově ulici dochází k výrazné změně. Dnes ji definitivně po 44 letech opouští její primář Erich Novák. Začal zde pracovat v roce 1958 hned po absolvování lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Funkci primáře zastával od roku 1969, s ní se stal i okresním pediatrem. Funkci primáře přebírá od Nováka jeho dosavadní zástupkyně Alena Štolcová. Byla vybrána na základě výběrového řízení. Její zástupkyní se stává dětská lékařka Marie Kubelková. „Jsem rád, že doktorka Štolcová se dostala na mé místo. Znám ji léta. V její osobě je zaručena kontinuita lékářské péče, ale také morálních a etických vlastností,“ zhodnotil odcházející primář svoji nástupkyni. Štolcová bude i nadále ve stejných ordinačních hodinách vést alergologickou ambulanci v Jaselské ulici. Kdo by si myslel, že Erich Novák odchází na zasloužený odpočinek, hluboce by se mýlil. I nadále bude pokračovat v soukromé praxi na 0,2 úvazku na nefrologické ambulanci (nemoci ledvin a močových cest) v Jaselské ulici v dosavadních ordinančních hodinách. „Zároveň se stávám náměstkem ředitele Klaudiánovy nemocnice pro preventivně lékařskou péči na 0,8 úvazku,“ uvedl Novák. Úkolem Nováka na novém místě bude dohlížet na kvalitu léčebné péče ve spolupráci s primáři všech oddělení nemocnice. Ředitel Josef Langer si Nováka nevybral náhodou, považuje ho za osobu s mnoha odbornými i životními zkušenostmi. „Erich Novák je mimořádnou osobností. Dokázal doslova z nuly vychovat dvě generace praktických lékařů pro děti a dorost i s potřebným zázemím. Zároveň je vysoce ceněn jako dětský lékař odbornou společností mimo region,“ řekl Langer. Odcházející primář srovnává dobu svých počátků se současností. „Když jsem začínal, bylo tehdy na celý okres osm dětských lékařů. Dnes jich na Mladoboleslavsku pracuje 40, z toho 15 v dětské nemocnici a 25 v terénu,“ pochvaloval si Novák. Novák si myslel, že po odchodu z dětské nemocnice mu zbude čas na sbírání hub. „Nevydržel bych doma koukat do stropu raději něco dělám. Raději ať houby letos moc nerostou,“ dodal s humorným nadhledem.

„Po mnohaleté práci se rozhodl MUDr. Erich Novák odejít z funkce primáře dětského oddělení, kterou zastával 32 let. Za tu dobu vychoval řadu pediatrů, z nichž mnozí se uplatnili i mimo okres jako terénní, nemocniční i kliničtí pracovníci. Pan primář Novák pro nás představuje přirozenou autoritu díky své zodpovědnosti, pracovnímu nasazení a entuziasmu. Je nám vzorem v laskavém a trpělivém přístupu k pacientům a jejich rodičům, v osobní skromnosti, neúnavnosti a detailnosti práce. Své vědomosti a zkušenosti předával na vizitách, seminářích a nikdy neodmítl podat pomocnou ruku. Byl nám vzorem morálního chování i v dobách nepříznivých před listopadem 1989. Jeho zásluhou vznikl v Mladé Boleslavi dobrý pediatrický kolektiv. Jsme rádi, že se nám podařilo pracovat pod vedením takového výjimečného člověka a špičkového odborníka.“

Za kolektiv pediatrů okresu Mladá Boleslav MUDr. Alena Štolcová

MICHAL ŠIMEK, Boleslavský deník, 30.4.2002

Ohodnoťte tento článek!