Primáři pardubické nemocnice se postavili za odvolaného ředitele

Titulní obrázek

Primáři, jejich zástupci a vrchní sestry Pardubické krajské nemocnice nesouhlasí s odvoláním Jana Feřteka z pozice ředitele nemocnice. Feřteka po 13 letech ve vedení zdravotnického zařízení zbavila k poslednímu červnu funkce krajská rada s odůvodněním, že nemocnice má velké dluhy, zhoršuje se její pověst a odvolaný ředitel nebyl ke kraji vždy loajální…

S prohlášením souhlasilo 68 vedoucích zdravotnických pracovníků a 25 zaměstnanců ředitelství a technických oddělení. „Důvody odvolání ředitele jsou cíleně vykonstruované a nepravdivé,“ stojí v dokumentu. Podle zdravotníků bilanční rozvaha nemocnice v roce 2007 byla krajem schválena a hospodaření společnosti za minulý rok schválil auditor bez výhrad. Krajský radní pro zdravotnictví Josef Janeček namítá, že nemocnice skončila v loňském roce v hluboké ztrátě 165 milionů korun včetně odpisů a podstatný není ani výrok auditora. „Ten nic neříká o výši ztráty, hodnotí pouze to, zda údaje účetní závěrky sedí s realitou. To není argument,“ řekl ČTK Janeček.

Vedoucí zdravotničtí pracovníci poukazují také na úbytek personálu nemocnice poté, co se zařízení 1. října loňského roku změnilo z příspěvkové organizace kraje na akciovou společnost. Mzdy byly po transformaci prakticky zmrazeny, což zdravotnické odbory kritizovaly. „Na odchody lékařů byl odbor zdravotnictví krajského úřadu opakovaně upozorňován včetně radního odpovědného za zdravotnictví, na tuto vzniklou situaci pan radní nereflektoval potřebnými opatřeními,“ stojí v prohlášení.

„Kraj nemůže ovlivňovat personální politiku akciové společnosti, od toho je management, aby stabilizoval zdravotnické kádry. Neříkali jsme nemocnicím, aby zmrazily mzdy, mohou je zvedat poté, co si na to vydělají. Jestliže se ale propadají do ztrát, prostor k tomu je samozřejmě menší,“ uvedl Janeček. Platy a odvody z nich tvoří přibližně polovinu nákladů nemocnic v majetku Pardubického kraje.

Podle primářů Pardubický kraj přes proklamaci, že pardubická nemocnice je nemocnicí cílovou pro celý kraj, nic neudělal pro to, aby pomohl nemocnici, například jí nepřidělil přiměřené množství peněz na takzvané oddlužení před přechodem na akciovou společnost. Radní výhrady popírá. „Na poslední radě jsme schválili dvakrát 72 milionů korun pro onkologické centrum a centrum urgentní medicíny, aby je mohla nemocnice zafinancovat ještě předtím, než dostane dotace z Evropské unie. Bezpočtukrát jsme nemocnici pomáhali,“ řekl Janeček. Při oddlužení nemocnic se podle něj kraj řídil výší základního kapitálu zdravotnických zařízení, přičemž pardubická nemocnice nepotřebovala tak velkou finanční injekci jako jiné.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!