Primátor Gandalovič tvrdí nesmysly

„Pan Gandalovič, primátor Ústí nad Labem za ODS, je buď popleta, co propadl dojmu, že také rozumí zdravotnictví, nebo v horším případě lhář. Jednoznačnou nepravdou je jeho tvrzení, že jsem ještě jako prezident lékařské komory kritizoval princip neziskových nemocnic a nyní jej vehementně podporuji,“ píše David Rath…

Pan Gandalovič, primátor Ústí nad Labem za ODS, je buď popleta, co propadl dojmu, že také rozumí zdravotnictví, nebo v horším případě lhář.

Jednoznačnou nepravdou je jeho tvrzení (Právo, 27. 12.), že jsem ještě jako prezident lékařské komory kritizoval princip neziskových nemocnic a nyní jej vehementně podporuji.

Princip neziskových nemocnic jsem prosazoval vždy, a to nejen proto, že jej považuji za správný a všude ve vyspělém světě za nejrozšířenější a nejvyzkoušenější, ale také proto, že minimálně od roku 2004 jsem byl usnesením sjezdu komory zavázán tento princip prosazovat.

Také proto byli právníci a ekonomičtí poradci komory u zrodu první verze poslaneckého návrhu, který ve Sněmovně vzbuzuje gejzír negativních emocí ODS.

I v roce 2005 se nejvyšší orgán lékařské komory, složený ze tří stovek lékařů, podrobně zabýval návrhem zákona o neziskových nemocnicích a vyslovoval se ke všem klíčovým pasážím formou hlasování.

Prakticky vždy končilo stejným výsledkem – 3/5 delegátů byly pro text obsažený v návrhu, tudíž pro vznik neziskových nemocnic včetně tolik diskutovaného prvního seznamu těchto zařízení.

Dalším nesmyslem v textu pana Gandaloviče je jeho tvrzení, že péči o pacienta hradí příslušná pojišťovna, která kontroluje kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Tímto tvrzením jen pan primátor dokázal, že o systému zdravotní péče neví zhola nic a žije ve svých představách, od reality na hony vzdálených.

Pojišťovny nikdy nehradily nemocnicím péči poskytnutou konkrétním pacientům. V posledních 10 letech šlo vždy o určitou paušální platbu, jejíž výše se více či méně vázala na celkový objem poskytnuté péče s tím, že tento objem byl vždy pevně zastropován.

Tudíž se běžně stávalo, že některé nemocnice nedostaly za řadu ošetřených pacientů ani korunu, neb šlo již o „nadlimitní“ výkony.

Ještě horší je to s Gandalovičovým tvrzením, že pojišťovny kontrolují kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Předně tato činnost ani pojišťovnám není svěřena, a je vůbec otázkou, zda by měla být. Pojišťovny mají své revizní lékaře, ale ti vůbec většinou nepatří ke špičkám v oboru, tudíž jen těžko mohou hodnotit kvalitu, také ji nikdy nehodnotili.

Jejich činnost se výhradně zaměřuje na kontrolu, zda lékař dodržuje regule stanovené pojišťovnou pro provádění jednotlivých výkonů, předepisování léků a materiálu.

Tato omezení nemají v drtivé většině případů nic společného s kvalitou péče, ale slouží jako jedna z mnoha brzd snižujících příliš rychlý růst nákladů, které uvrhují pojišťovny do dluhů.

Vyslovené nepravdy se dopustil pan primátor za ODS také při tvrzení, že roste vliv státu na řízení neziskových nemocnic. Na vlastní řízení chodu neziskové nemocnice nemá stát vliv vůbec žádný, to zjistí každý, kdo si dá práci přečíst poslední platný návrh.

Nejspíš si pan Gandalovič nedal práci se s tímto návrhem seznámit a spolu s hejtmanem Bendlem cituje z nějakých předešlých verzí, které byly i za přispění ministerstva již opraveny.

Zcela zmatené je tvrzení pana primátora, že chceme pluralitní model vyměnit za monopol. Předně monopolní prostředí ve zdravotnictví máme už dávno a založily ho vlády ODS. Je to monopolní postavení VZP, kterou ODS tak vehementně podporuje.

Naopak v segmentu nemocnic chceme, na rozdíl od ODS, mít skutečnou pluralitu společné existence neziskových veřejných nemocnic s nemocnicemi – obchodními společnostmi.

Naproti tomu ODS prosazuje monopolní model privatizace nemocnic, který již třeba v Moravskoslezském kraji mění na skutečný místní monopol realizovaný jedním vlastníkem všech místních nemocnic.

Není mi také jasné, zda ODS prosazuje pravicový model plateb u lékaře a za recepty tak, jak tvrdí pan Gandalovič, či je zásadně proti spoluúčasti pacientů, jak nedávno v rozhovoru pro tento list uvedl pan Tlustý. Buď v tom páni nemají vůbec jasno, nebo slibují každému jen to, co chce slyšet.

V každém případě by stálo za to, aby si pan Gandalovič něco o zdravotnictví přečetl dřív, než začne psát autoritativní názory do novin.

David Rath, Právo

autor je ministerem zdravotnictví

Primátor Gandalovič tvrdí nesmysly
Ohodnoťte tento článek!