Připojistit bez stanovení standardů péče nelze

úraz, zlomenina

Všechny strany budoucí vládní koalice jsou pro komerční připojištění, ze kterého by pacient hradil zdravotní péči, jež mu bude poskytnuta nad rámec standardní péče. Ale právě stanovení standardu zdravotní péče je velký kámen úrazu.

„Mluví se o něm již řadu let, ale málo se pokročilo,“ soudí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Standardy zdravotní péče nelze ponechat na zdravotních pojišťovnách, protože jejich motivací by nebyla kvalita péče, ale jen finanční úspory. A pokud by standardy tvořili politici, pak by výsledkem nemohlo být nic jiného než všechno všem, pokud možno zadarmo a jistě na úkor zdravotníků,“ soudí Kubek.

Proto standardy zdravotní péče by měly být výsledkem jednání pojišťoven, odborných společností, lékařské komory a pacientských organizací.

Výsledek by pak byl závaznou právní normou. A protože se medicína vyvíjí, proces by nebyl nikdy ukončen. Lékařská komora navrhuje obecnou definici standardu zdravotní péče, který by byl plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Definice standardu zdravotní péče

„Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, který žádá.

Zdroj – Česká lékařská komora

Ohodnoťte tento článek!