Příspěvková organizace nemocnice skončí v dubnu

Příspěvková organizace Nemocnice Dačice by měla skončit k poslednímu dubnu. V souvislosti s ukončením této organizace schválila rada města výsledek jejího hospodaření za loňský rok ve ztrátě přes 3 miliony korun.

„Částka je však pouze účetní položkou, s tím že nijak nezvýší ztrátu města. Souvisí se zrušením příspěvkové organizace tak, aby vše bylo po právní stránce v pořádku,“ informoval dačický místostarosta Pavel Habr.

Příspěvková organizace města spravovala majetek nemocnice. Protože však město darovalo nemocnici kraji, nemá už své opodstatnění, takže dochází k jejímu zrušení. Veškerý nemovitý majetek už vlastní kraj, do konce dubna dojde ještě k převedení movitého majetku.

„Příspěvková organizace Nemocnice Dačice a akciová společnost Nemocnice Dačice jsou dvě rozdílné organizace, akciová společnost vznikla loni darováním nemocnice kraji a příspěvková nemocnice tak už nemá proč fungovat. K definitivnímu zrušení dojde s koncem dubna,“ sdělil dále Habr.

Zastupitelé na svém minulém zasedání datum zrušení této organizace posunuli z konce března do konce dubna kvůli tomu, že ještě nebyl dokončen převod movitých věcí mezi příspěvkovou organizací a krajem.

Rada města odvolala ředitele příspěvkové organizace, ale ředitel, jak už Deník uvedl, si musí dát sám sobě výpověď z pracovního poměru a dostane tři platy odstupného

Ohodnoťte tento článek!