Pro a proti navyšování minimálního počtu zdravotníků

Rada Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) vyjádřila nesouhlasné stanovisko k požadavkům, které v souvislosti s novelizací vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb vyjadřují odborné i odborové společnosti. ČLK naopak změny vítá.

Navýšení počtu zdravotníků podle AČMN může zapříčinit rušení dalších oddělení potažmo celých nemocnic.

Rušení nemocnic?

„Asociace českých a moravských nemocnic vyslovuje vážné znepokojení nad požadavky některých profesních organizací, odborných společností a odborových organizací na výrazné zvýšení požadavků na minimální personální vybavení zdravotnických zařízení (č. 99/2012 Sb.), na minimální počty lékařů a sester. Požadavky přichází v době, kdy rostoucí nedostatek sester již postihuje nejen zařízení ve velkých městech, ale i v regionech,“ upozornil předseda AČMN Eduard Sohlich na fakt, že pro nedostatek personálu dochází v některých zdravotnických zařízeních k uzavírání oddělení. Jak uvedl, požadavek na minimální personální navýšení je při současném nedostatku sester a lékařů nebezpečný a mohl v konečném důsledku znamenat hromadné rušení nemocnic.

Nejprve změnit vzdělávání a navýšit platy

AČMN o problému jednala s předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou a v nadcházejícím jednání s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem chce požádat o zastavení příprav novelizace personální vyhlášky do doby, než bude vyřešen akutní nedostatek lékařů a sester. Přednost by měla podle Sohlicha dostat také změna systému vzdělávání sester i lékařů a získání odpovídajících zdrojů na platy a mzdy zdravotnických pracovníků, které by situaci těch stávajících stabilizovaly. Jak Eduard Sohlich podotkl, v současnosti úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění nestačí ani na vládou přislíbené zvýšení platů a mezd ve všech nemocnicích.

Ve shodě se stanoviskem představitelů všech ostatních asociací a sdružení nemocnic chce AČMN nastolit diskusi o možnosti zrušení vyhlášky o personálním vybavení zdravotnických zařízení. „v naprosté většině vyspělých zemí EU, a bylo to tak i v ČR před rokem 2012, je běžné, že za optimální (ne minimální) personální vybavení zdravotnických zařízení nesou plnou odpovědnost jejich manažeři,“ uzavřel Sohlich.

ČLK: novela je zapotřebí

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pro vypracování novely vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb pracovní skupinu, které se zúčastnili také zástupci České lékařské komory (ČLK). Jak plyne ze zápisu jednání představenstva, ČLK změnu vyhlášky komora podporuje.

„ČLK upozorňuje, že cílem současné vyhlášky č. 99/2012 Sb. byla legalizace nedostatečného personálního vybavení nemocnic. Minimální počty personálu požadované vyhláškou představují z pohledu manažerů zdravotnických zařízení ekonomické optimum, neboť pojišťovny při úhradě zdravotní péče lepší personální vybavení zdravotnických zařízení nezohledňují. Vyhláška ve svém současném znění nezajišťuje ani plnění podmínek uložených dalšími právními normami, např. zákoníkem práce,“ uvádí představenstvo ČLK v čele s prezidentem Milanem Kubkem.

Představou komory je, že při stanovení personálního zajištění zdravotnického zařízení by toto mělo být posuzováno jako celek, který zahrnuje lůžkovou část, příjmovou ambulanci, zákrokové a operační sály. Přitom konkrétní počty personálu by měly být definovány celou touto jednotkou s možností modulového přidávání či ubírání.

Ohodnoťte tento článek!