Pro devitalizace chtějí pronajmout sál

„Operace by na pronajatém pracovišti mohly začít v červnu. Máme i dostatek lékařů, kteří by je prováděli,“ řekl Olejár s tím, že svaz by založil družstvo a pod touto hlavičkou zařízení provozoval…

Svaz pacientů, který usiluje, aby devitalizace, tedy podvázání rakovinového nádoru, se dostala do praxe i přes zákaz ministerstva zdravotnictví, si chce pronajmout chirurgické pracoviště a v něm devitalizační zákroky provádět. Nabídku už má. Právu to řekl v pátek prezident svazu Luboš Olejár.

„Operace by na pronajatém pracovišti mohly začít v červnu. Máme i dostatek lékařů, kteří by je prováděli,“ řekl Olejár s tím, že svaz by založil družstvo a pod touto hlavičkou zařízení provozoval. Odmítl však sdělit, kde to bude. „Až bude vše zralé, řekneme to,“ uvedl Olejár. Informoval, že devitalizační metoda podle jejich právního rozkladu nepotřebuje povolení ministerstva, protože ve svém principu už dávno povolena je. „Devitalizace je soubor výkonů a postupů, které provádí chirurg v součinnosti s imunologem, a tento postup je lege artis, tedy v souladu s lékařskou praxí v ČR, již od doby, kdy byl uveden do provozu gama nůž v pražské Nemocnici Na Homolce,“ uvedl Olejár. Vysvětlil, že nádor ozářený gama nožem také zůstane v těle, stejně jako podvázaný rakovinový nádor od chirurga. „Princip je tedy stejný. Proto není třeba souhlasu ministerstva,“ řekl Olejár. Podle něj, kdyby i prý přesto ministerstvo bylo proti, pak je tu Helsinská deklarace Světové lékařské organizace, která umožňuje takový zákrok chirurgovi, je-li přesvědčen, že i netradiční postup by pacientovi mohl pomoci.

Primář Liščák nesouhlasí

Jiného názoru na devitalizaci a zákrok gama nožem je primář Roman Liščák z Gama nože v pražské Nemocnici na Homolce. „Cíl je podobný, ale obě metody srovnávat nelze,“ řekl. Informoval, že devitalizace nádoru v chirurgii se provádí například v břišní dutině nebo na kůži či jinde, kde je imunitní systém napojen přes lymfatické cévy na lymfatické uzliny. „A lymfatické uzliny v mozku, kde gama nožem zasahujeme, nejsou. Tam je imunitní situace jiná. Dávat tedy mezi devitalizaci a zákrok gama nožem paralelu je laické. Věc je složitější,“ řekl Liščák.

Sbírka na pokusy

Olejár oznámil, že Svaz pacientů vyhlásil sbírku na podporu zavedení Fortýnovy metody devitalizace. Měla by proběhnout od 1. do 15. května, a kdo se jí chce zúčastnit, může dobrovolný příspěvek poslat na účet ČSOB Praha 1, č. účtu 158850654/0300, variabilní symbol 2002. Peníze mají být stoprocentně využity na výzkum devitalizace v liběchovickém pracovišti Akademie věd, kde objevitel metody doktor Fortýn působil a kde se dál provádějí experimenty na zvířatech. Jak jsme již oznámili, v polovině května chce devitalizační operace zahájit Horská nemocnice ve Vrchlabí. Operovat by měl zřejmě sám ředitel nemocnice, chirurg Vladimír Dryml, který má za sebou dvacet let praxe. V současné době už má několik desítek zájemců o zákrok. Ministerstvo ale devitalizaci na lidech od října loňského roku pozastavilo, protože v klinické studii pacienti umírali. Proti je i lékařská komora. Naopak Akademie věd minutý týden na základě nových poznatků z Liběchova prohlásila, že devitalizace na zvířatech účinná je. Jednoznačně další výzkum podpořila, ale výhradně na zvířatech, ne na lidech. Kdy bude metoda zavedena do praxe, se neví, ale podle Akademie věd v řádu několika let.

Václav Pergl, Právo, 27.4.2002

Ohodnoťte tento článek!