Pro léčbu rakoviny letos přijdou tři nové biosimilární léky

V roce 2017 vstoupí na trh v ČR nové léky pro onkologickou a hematonkologickou léčbu – biosimilární rituximab, trastuzumab a pegfilgrastim. Tyto léky mohou snížit finanční náročnost léčebné terapie až o stovky miliónů ročně, a léčba se tak k pacientům dostane rychleji a ve větší míře.

Shodli se na tom dnes účastníci odborného setkání Biosimilars: budoucnost biologické léčby v pražském IKEMu.

Dostupnost moderních biologických léků omezuje jejich extrémně vysoká cena. Náklady na biologickou léčbu navíc v ČR každoročně stoupají o zhruba 20 % a bohužel i přes zvýšený výběr pojistného nedochází k vytváření rezerv pojišťovnami. Možné řešení situace představují stejně účinné, ale cenově dostupnější biosimilars, které vstupují na trh po vypršení patentů originálních biologických léků a mají stejnou účinnost a bezpečnost jako jejich originální předchůdci.

„Biosimilární přípravky jsou v průměru o 15 % levnější než originální biologické léky, ačkoli například biosimilární filgrastim zlevnil dávku tohoto léku pro české pacienty v roce 2011 takřka o polovinu,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem (ČAFF), Martin Mátl a dodává „Letošní vstup biosimilárního rituximabu, trastuzumabu a pegfilgrastimu může českému zdravotnictví nejenom ušetřit až stovky miliónů korun ročně, ale především se díky nim biologická léčba dostane k onkologickým pacientům rychleji a ve větší míře.“

Dostupnější onkologická léčba díky biosimilars

„Od doby svého nástupu na trh se originální rituximab stal prakticky rutinní součástí léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Zároveň se bohužel jedná o ekonomicky extrémně náročnou léčbu. Náklady na terapii jednoho pacienta se pohybují mezi 300 000–400 000 Kč,“ popisuje náročnost biologické léčby MUDr. David Belada, Ph.D. z IV. interní hematologické kliniky v Hradci Králové.

„Vstup biosimilarních produktů je skutečně jednou z možností, jak zajistit ekonomicky udržitelný stav a poskytnout léčbu více pacientům. S filgrastimem máme dobré zkušenosti již několik let. V případě biosimilárního rituximabu se potenciální úspora může pohybovat v řádech stovek milionů korun ročně,“ uzavírá Belada.

Fakt, že biosimilární rituximab, trastuzumab a pegfigrastim mohou letos a v následujících letech biologickou léčbu zpřístupnit většímu počtu onkologických pacientů potvrzují i zkušenosti se vstupem biosimilárního filgrastimu, který se u nás od roku 2011 používá při chemoterapii. Do roku 2015 přitom filgrastim zaznamenal téměř dvojnásobný nárůst spotřeby, která se však neodrazila na růstu nákladů. Důvodem je, že ve sledovaném období bylo více než 80 % pacientů léčeno biosimilárním přípravkem.

Nebezpečná regulace

Dostupnost biosimilárních léků na českém trhu do budoucna bohužel ohrožuje nedávno přijatá novela zákona o léčivech, která na poslední chvíli zavedla i změny pravidel pro stanovení ceny u generik a biosimilars. Ty byly schváleny bez jakékoliv diskuze s odbornou veřejností a jejich výsledkem může paradoxně být oddálení vstupu nových léků na český trh. Např. biosimilárního rituximabu se bude patrně týkat s nikým nediskutované skokové snížení cen o 30 %. Na první pohled líbivá změna bohužel může vést k tomu, že se výrobce bude muset České republice příště vyhnout.

Právě rozumná míra regulace je klíčová pro plné využití potenciálu biosimilars, které mohou ulehčit situaci nejen pacientům, ale i plátcům a regulátorům,“ vysvětluje Mátl, výkonný ředitel ČAFF, která sdružuje výrobce biosimilars.

Ohodnoťte tento článek!