Přejít na obsah

Pro některé společnosti je výhodnější zůstat v ČLS JEP

zpět
15.8.2007

Česká kardiologická společnost je jako jedna z mála odborných lékařských společností samostatnou právnickou osobou, nezávislou na České lékařské společnosti (ČLS JEP). Co tato nezávislost přináší řadovým členům a z čeho se financuje běžný administrativní chod společnosti? Na otázky Zdraví.Euro.cz odpovídá prof. Jaromír Hradec, místopředseda České kardiologické společnosti...

Rozhovor Zdraví.Euro.cz

Proč se Česká kardiologická společnost rozhodla pro právní samostatnost a nezávislost na ČLS JEP?

To bylo rozhodnutí našich předchůdců po politických změnách v roce 1990. Tehdejší výbor naší společnosti se usnesl, že společnost vystoupí z ČLS JEP a bude samostatná. Důvody k tomu byly různé. Jedním z nich je tradice – Česká kardiologická společnost, která vznikla v roce 1929, je třetí nejstarší kardiologickou společností na světě. Fungovala samostatně až do roku 1949, kdy byla proti vůli většiny členů výboru začleněna do ČLS JEP. Dalším důvodem pro osamostatnění byla otázka ekonomická. Zatímco kardiologická společnost do ČLS JEP přinášela peníze a vydělávala pro ni, zpět dostávala velmi málo. Tehdejší výbor si řekl, že kardiologická společnost na tom bude po osamostatnění ekonomicky lépe, než kdyby byla součástí „Purkyňky“.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Hájit lékaře před pojišťovnounení úkol společnosti

Oportunismus v medicíně

Jaký praktický užitek mají z tohoto osamostatnění řadoví členové?

Jsme daleko bohatší společnost, než kdybychom byli součástí České lékařské společnosti. Z čehož samozřejmě mají výhody i členové. Jako právně samostatný subjekt jim můžeme nabízet daleko více.

O jaké výhody například jde?

Například už několik let vypisujeme výzkumné granty a stipendia pro kardiology do 35 let. Každý rok rozdáme milion i více korun na různé výzkumné či cestovní granty pro mladé kardiology. Ti mají také možnost díky výzkumným grantům realizovat výzkumy v tuzemsku či v zahraničí, pokud na něj nemají jiné finanční zdroje. Vypisujeme stipendia pro mladé lékaře, kteří chtějí poznat novou metodu na zahraničním pracovišti, a podobně.

Odkud získáváte tyto finanční prostředky? Sponzorují všechny tyto aktivity farmaceutické firmy?

Zdaleka ne. Zdroje našich příjmů jsou v zásadě tři. Největší zdroj představují výroční sjezdy společnosti. Je to velmi oblíbená akce a už několik let jde o největší lékařský sjezd, který se v ČR koná. Letos na něj přijelo 4000 účastníků, takže svou velikostí odpovídá slušnému kongresu na celoevropské úrovni. Na sjezdu jsou pak zdrojem financí pronajaté výstavní plochy, firemní prezentace, kongresový poplatek, reklamy v programech a podobně. Druhým zdrojem příjmů je náš časopis Cor et Vasa. Za právo vydávat tento časopis platí vydavatel jistou sumu ročně, která se mu bohatě vrátí v podobě inzerce. Tu si vydavatel shání sám, přičemž pro inzerenty je zajímavé, že jde o oficiální časopis České kardiologické společnosti. Třetím zdrojem jsou členské příspěvky.

I ostatní společnosti mají sjezdy, ale takové příjmy jako kardiologická společnost z nich nemají…

To je pravda. Jsou-li však členy „Purkyňky“, nejdou získané finanční prostředky samotné společnosti, ale ČLS JEP. Ta je zastřešujícím právním subjektem, takže si nárokuje také výnos z této akce. Záleží pak na vedení Purkyňovy společnosti, jaký podíl dané odborné společnosti přenechá. V případě, že je ale odborná společnost právně nezávislá, ponechává si získané prostředky sama.

Ptala jsem se na farmaceutický průmysl proto, že některé odborné společnosti jsou pro firmy zajímavější než jiné. K těmto farmaceuticky lukrativním oborům patří také kardiologie.

To nepochybně ano. Kardiologická onemocnění jsou onemocnění masového výskytu. Některá z nich se týkají statisíců až milionů pacientů. Z tohoto důvodu je kardiologie nepochybně pro některé firmy zajímavá. Na druhou stranu kardiologická společnost nedostává a nikdy nedostávala od žádných firem přímé příspěvky. Jak jsem už řekl, jejich přínos spočívá v tom, že si pronajmou stánek na našem výročním kongresu na doprovodnou výstavu nebo chtějí v rámci kongresu uspořádat doprovodné satelitní firemní sympozium o nějakém přípravku.

Pokud chce odborná společnost získat nezávislost na ČLS JEP, co všechno ji čeká? Jak náročný je tento proces?

Každá odborná společnost se může osamostatnit. Záleží jen na rozhodnutí jejího výboru. Musí zvážit, co je pro ní výhodnější. Máte pravdu, že ne každá společnost může spoléhat na podporu farmaceutických firem, protože ne každý obor je pro firmy zajímavý. Pro některé společnosti proto bude výhodnější zůstat v rodině Purkyňovy společnosti. Pokud se společnost rozhodne, že jí bude lépe samotné, vyřízení technických věcí není velký problém. Jde o jednoduchý právní akt, který vyžaduje vypracování stanov a registraci na ministerstvu vnitra. Nejtěžší je však udělat první krok, tedy samotné rozhodnutí k samostatné činnosti.

Iva Bezděková, www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Pro některé společnosti je výhodnější zůstat v…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Pro některé společnosti je výhodnější zůstat v…

Komentáře

dalších 10 komentářů
prof. blahoš poznámka  | 27. 08. 2007 09:44

Po prvotním nepochopení smyslu rozhovoru jsme s potěšením konstatovali, že se pan prof. Hradec velmi omluvil za nepodložené informace týkající se hospodaření odborných společností v ČLS JEP a za neinformovanost o tom, že finance za akce odborných společností ČLS JEP nejdou na konta odborných společností, nýbrž ČLS JEP. Rozhovor nám současně umožňuje znovu zcela důrazně informovat, že zisk z veškerých aktivit organizačních složek odborných společností a spolků lékařů (kongresy, sjezdy, vydávání časopisů, posudková činnost apod.) je po zdanění převeden na konto příslušné organizační složky ČLS JEP. Tyto prostředky jsou naprosto nedotknutelné pro každého mimo organizační výbor organizační složky a jenom on může rozhodovat, jak bude nadále s nahospodařenými prostředky nakládáno. Organizační složky ČLS JEP mají proto ve smyslu hospodaření se svými prostředky srovnatelné podmínky jako jakýkoliv jiný samostatný subjekt. Opakovaně tato ekonomická pravidla zdůrazňujeme a většině členů jsou známá. Jak patrno, je nutno je znovu a znovu připomínat. Vůbec jsme nepochopili, proč se redaktorka táže představitele České kardiologické společnosti, stojící mimo ČLS JEP, „co všechno čeká odbornou společnost, chce-li získat nezávislost na ČLS JEP, a jak náročný je tento proces.“ U redaktorky tak významného tisku, jakým jsou ZDN bychom očekávali, že se s touto otázkou obrátí spíše na představitele ČLS JEP. Komunikace s námi je velmi usnadněna tím, že jsme v redakční radě ZDN. Možná, že v duchu interview by byla chytřejší otázka, proč odborných společností v ČLS JEP přibývá (je jich aktuálně 104 s 34 400 členy) a proč ČLS JEP požívá obecnou úctu. Bez ohledu na nešťastný rozhovor jsme rádi, že mezi Českou kardiologickou společností a ČLS JEP je přátelská spolupráce a vážíme si toho, že mnoho členů kardiologické společnosti jsou i současně členy ČLS JEP. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP, prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc., pokladník, člen předsednictva

praktik Re:Vysvětlení odpovědi na první otázku  | 15. 08. 2007 22:10

celý ten článek byl na této nechtěně nepravdivé informaci vystavěn.Po této opravě je zcela zbytečný.

katango Re:Terazky sa priznajte pan kolega...  | 15. 08. 2007 20:40

Naozaj ?

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné