Pro seniory děláme zatím málo

„Zatím ale v Česku neumí nikdo pořádně řešit otázku přechodu od pacienta, který ještě potřebuje zdravotní ošetření, ke klientovi vyžadujícímu sociální péči,“ tvrdí Václav Volejník z Hamzovy rehabilitační léčebny…

Praha – Zdravotní a sociální péči bude vyžadovat stále více lidí, protože společnost bude výrazně stárnout.

hn: Rozhodnout správně, kdy pacient už patří do sociálního ústavu, je asi těžké?

Pokud někdo rozhodne, že nemocný patří do sociálního ústavu, tak mu těžce ublíží. Při precizování, kdy je člověk nemocný a potřebuje léčebnou, tedy akutní nemocniční péči, a kdy je již „jenom“ dlouhodobě nemocný, jde o velice tenkou vlásenkovou hranici. Spíš se to prolamuje a prolíná. Přitom ti lidé jsou citlivější, vědí, že se dostávají na okraj společnosti, často ztrácejí kontakt s rodinou. Jsou pak velmi rizikoví. Zatím pro ně děláme málo.

hn: V Anglii udělali pokus, snažili se navrátit tyto pacienty, kde to jen šlo, do domácí péče…

Byli tady někteří britští odborníci a varovali nás před tímto krokem. Myšlenka homecare – domácí péče – je správná a přináší efekt, když je dobře zorganizovaná. Na druhé straně ale musíme stát nohama na zemi. Kdo bude dělat homecare na vesnici na Vysočině nebo v Krkonoších, třicet kilometrů od nejbližší nemocnice. Nelze vytrhnout nějaký systém odněkud a aplikovat ho tady. Musí se připravit různé programy. S tím souvisí i otázka rehabilitací. Nebude-li přijat zákon o rehabilitaci, budeme mít značné potíže se vstupem do EU. Zatím se na něm pracuje.

hn: Co je hlavní myšlenkou zákona o rehabilitaci?

Musí přinést v podstatě kompletní program činnosti celé společnosti. Ve všech úsecích jejího života a práce musí působit tak, aby tito lidé, kteří mají nějaký problém, mohli žít plně, bez pocitů, že je něco svazuje. Léčebná rehabilitace je medicínský obor. Ale rehabilitace je současně všeobjímající pojem. Znamená, že tomu člověku navracíme možnosti ve všech myslitelných oblastech, které existují.

hn: Jak je to u vás v léčebně?

Konkrétně u nás v léčebně pomáhají pacientům pedagogové, sociální pracovníci, počítáme do budoucna například i s právníky. Člověk musí mít kolem sebe tým, s nímž spolupracuje. Pokud je vážně zdravotně poškozen, ten tým ho prakticky nikdy neopustí, ale umožní mu, aby žil jako člověk.

hn: A takový zákon je ve většině zemí?

Ve většině zemí existuje. I v Rusku.

(ika), Hospodářské noviny, 16.5.2002

Ohodnoťte tento článek!