Pro seniory jsou léky mnohdy finančně nedostupné

„Sociální klauzule by měla osvobodit rizikové seniory a zdravotně postižené od narůstajících doplatků za léčiva a prostředky zdravotnické techniky…

PRAHA – Koordinační výbor organizací důchodců a zdravotně postižených (KVOD) navrhuje sociální klauzuli jako regulační mechanismus, který má zabránit dalšímu snižování jejich životní úrovně. „Sociální klauzule by měla osvobodit rizikové seniory a zdravotně postižené od narůstajících doplatků za léčiva a prostředky zdravotnické techniky, ale i od jakékoli finanční spoluúčasti při potřebné zdravotní péči. V tomto smyslu byla klauzule písemně vypracována už před rokem a předána ministerstvu zdravotnictví,“ řekl MUDr. Josef A. Tichý, místopředseda výboru KVOD. Dodal, že reálná hodnota penze dnes stále zaostává za hodnotou z roku 1989 v průměru o deset procent, přičemž nárůst výdajů za zboží, služby a energie má neustále stoupající tendenci. Tím se podle něj snižuje zejména úroveň rizikových seniorů a invalidů, tedy těch, kteří jsou dlouhodobě nemocní a jejichž penze je nízká, a to bez přihlédnutí k perspektivní bilanci při vstupu do EU. Podle KVOD je nutné vymezit statut nejnižší české penze a tento průběžně korigovat. Za kritérium nejnižší penze lze pokládat stav, kdy náklady na základní životní potřeby a bydlení jsou rovné nebo převýší 60 procent započítatelného příjmu. Některé složky nejsou započítatelné, jako je příplatek za bezmocnost nebo příplatek na nezaopatřené dítě apod. „Nebude od věci, když propočty pro statut chudoby budou mít regionální rozdíly,“ podotkl Tichý. Uvedl, že dlouhodobě nemocní v kategorii chudoby budou osvobozeni od finanční spoluúčasti za nutnou zdravotní péči i od doplatků za indikovaná léčiva a potřeby zdravotnické techniky.“Variantou uvedené sociální klauzule by bylo poměrně složité opatření, v němž by se ještě přihlíželo k tíži a prognóze chorob. Avšak Škromachova varianta ze současnosti s paušálním osvobozením všech občanů starších sedmdesáti let od zmíněných doplatků není rovněž ideální. Vždyť pro 12 procent seniorů nehraje výše finančních nákladů na zdravotní péči a léčbu žádnou roli, na rozdíl od těch, kterým nezbývá na požadovaný doplatek v lékárně,“ řekl Tichý. Připomněl, že je nezbytné sociální klauzuli skutečně vypracovat, jak je ve vyspělých demokraciích zvykem a nenechat ji propadnout do nerealizovatelných předvolebních slibů.

jšd, Haló noviny, 25.1.2002

Ohodnoťte tento článek!