Proběhne předání petice SOS zdravotnictví

pero, podpis, smlouva

Zástupci kolektivu autorů a signatářů internetové petice „SOS zdravotnictví“ předají za přítomnosti médií archy se jmény více než 28 000 signatářů Vládě České republiky v úterý 1. února, v 11:59 hod., tj. v symbolickém čase „za minutu dvanáct“.

Předání, které proběhne na Úřadu vlády (budova Strakovy akademie, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1), budou přítomny i některé známé osobnosti z řad signatářů petice jako např. filmový režisér Dušan Klein, herec Pavel Nový, scénáristka Eva Papoušková a další.

Lékařská veřejnost stále čeká na vládní návrhy, které by skutečně řešily podstatu problémů ve zdravotnictví, a to nejen nevyhovující platové podmínky zdravotníků, ale např. i významné úniky finančních prostředků ze systému.

Signatáři petice jsou hluboce znepokojeni reálnou možností kolapsu státem garantované zdravotní péče, ke kterému by mohlo dojít již za pouhý jeden měsíc.

Vyzývají Vládu ČR, aby neprodleně podnikla konkrétní a neodkladné kroky, které by zabránily faktickému, personálnímu i morálnímu rozkladu zdravotnických institucí. Taková situace by negativně poznamenala úroveň zdravotní péče u nás na mnoho dalších let.

Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Monika Muroňová

Ohodnoťte tento článek!