Problémy Pardubické nemocnice? Chybí lékaři, sestry a parkovací místa

chodba, nemocnice

V posledních čtyřech letech se v Pardubické nemocnici investovaly do budov i vybavení stovky milionů korun.

Největší stavbou byl nový multioborový pavilon za 189 milionů, do něhož byly přestěhovány plicní a infekční oddělení, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie a zubní pohotovost. Tato pracoviště tak mohla opustit již dosluhující budovy postavené v první polovině minulého století. „Budova je koncipována jako multifunkční a v budoucnu může sloužit i pro jiná oddělení při dalších fázích modernizace nemocnice,“ uvedl Tomáš Gottvald, generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje.
Dalšími významnými stavebními investicemi bylo zateplení mnoha budov, rekonstrukce jednotky intenzivní péče na neurologické klinice, která je jádrem iktového centra, nebo oprava lékárny pro veřejnost. Důležitá byla rovněž rekonstrukce a modernizace technologií v prádelně.

DIGITALIZACE RENTGENŮ

V uplynulých čtyřech letech došlo také k obměně a modernizaci přístrojového vybavení a technologií napříč celou Pardubickou nemocnicí. „Ve spolupráci s Pardubickým krajem se nám podařilo využít celou řadu dotačních titulů, díky zlepšené ekonomické situaci jsme mohli investovat rovněž vlastní finanční prostředky.
Bylo tak možné řešit a zlepšit nejproblematičtější místa a obnovit přístrojovou techniku a vybavení staré již více než deset let,“ vyjmenoval ředitel Tomáš Gottvald. Byla dokončena digitalizace rentgenů, významně se zmodernizovalo přístrojové vybavení v oborech intenzivní péče, na operačních sálech i v laboratořích. V uplynulých čtyřech letech Pardubická nemocnice obhájila nebo nově získala řadu statutů specializovaných center. „Po mnoha letech snažení se nám podařilo získat statut Komplexního kardiovaskulárního centra, Komplexního onkologického centra a následně i Centra vysoce specializované onkogynekologické péče. Obhájili jsme statuty Iktového centra a Perinatologického centra,“ uvedl generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje.
Dodal, že nezapomínají ani na zaměstnance. „Zlepšená ekonomická situace nám umožnila výrazné navýšení mezd v roce 2015 a následně i v letošním roce. Meziroční nárůsty mzdových prostředků jsou téměř 8 procent. Jsme schopni krýt meziroční nárůst až 150 milionů korun,“ přiblížil Tomáš Gottvald.

PERSONÁL A PARKOVÁNÍ

Co Pardubickou nemocnici trápí, je personální situace.
„Naštěstí Pardubická nemocnice netrpí až tak kritickým nedostatkem lékařů či sester a nebyla nucena zavírat některá oddělení a omezovat tak provoz a poskytování zdravotní péče. Ale situace pochopitelně není úplně ideální. Pokud se tedy něčeho do budoucna obávám, tak je to jednoznačně vývoj v personální oblasti. Považuji ho za největší riziko v chodu nemocnic a celého českého zdravotnictví,“ uvedl Tomáš Gottvald.
Ryze pardubickým problémem je parkování. „Areál nemocnice byl v minulosti koncipován takto a není nafukovací. Rovněž v okolí je parkovacích míst nedostatek. Problematiku dopravní obslužnosti, s níž úzce souvisí i využití areálu bývalé Tesly či rekonstrukce nadjezdu u nemocnice, se snažíme řešit ve spolupráci s pardubickým magistrátem a s Pardubickým krajem,“ přislíbil ředitel.

JAK TO VIDÍ PACIENTI?

A co říkají na Pardubickou nemocnici její pacienti? Jana Marelová, studentka Univerzity Pardubice, byla nespokojena s přístupem některých doktorů a sester na chirurgii. „Chovali se povýšeně a nepříjemně,“ dodala.
Třiadvacetiletý Jan Taich má s pardubickou nemocnicí dobré zkušenosti. „Jediné, co bych mohl vytknout byla špatná strava – ostatně jako v každé nemocnici,“ usoudil mladý muž. V dobrém na nemocnici vzpomíná také pracovnice v administrativě Gabriela Patáková. „Navštívila jsem několik oddělení a nikdy jsem neměla s nikým žádný problém,“ dodala pacientka.

Ohodnoťte tento článek!