Problémy zdravotnictví jsou konečně veřejné téma

peníze, stetoskop

Zítřek je den, kterého se několik měsíců všichni obávali. V případě, že by se lékařské odbory s vládou nedohodly, nenastoupilo by v Plzeňském kraji téměř 150 lékařů. Zůstávají. Jak jim nyní je, dnes naposledy Deníku řekne neonatolog Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Náhlovský, který svou výpověď rovněž stáhl.

OTÁZKA: Jak přijala ředitelka fakultní nemocnice stažení vašich výpovědí? Navážete normálně na své smlouvy, nehrozí vám, že přijdete o prémie?

V úterý 22. února jsme byli se zástupci kolegů ve výpovědi na schůzce s paní ředitelkou Jaroslavou Kunovou, při které ona podepsala dokumenty o odvolání výpovědi od jednotlivých lékařů. Tím došlo k anulování výpovědí, a kolegům tím pádem nadále pokračují stávající pracovní smlouvy se stávajícími podmínkami. Paní ředitelka také sdělila, že nehodlá redukovat nenárokové složky platu, například osobní ohodnocení.

OTÁZKA: Jste nyní spokojen?

Jsem rád, že vše dobře dopadlo a lékařský stav projevil rozumnou vůli slevit z oprávněných požadavků v zájmu paJiří Náhlovský. cientů.

Doufám však také, že ze strany politické reprezentace bude nyní zjevná vůle pokračovat v započatých reformách.

OTÁZKA: A když snaha pokračovat v reformách nebude?

To bych byl s výsledkem akce hrubě nespokojen. Přespříliš zdůrazňovaný platový aspekt byl jen jedním ze 13 bodů, které lékaři shledávali jako zásadně špatné na českém zdravotnictví. Pokud by akce Děkujeme, odcházíme nyní v těch ostatních bodech měla vyšumět do ztracena, tak budu rozhodně zklamán. Na druhou stranu věřím, že se dosud nepříliš známé problémy českého zdravotnictví staly veřejným tématem a jako takovému mu bude i nadále věnována zasloužená pozornost, která povede k vyřešení těch nejpalčivějších problémů.

OTÁZKA: Bavili jste se o tom, co nastane, pokud se dohoda ve všech bodech nenaplní?

Myslím, že jsme již několikrát otevřeně řekli, že je nutné hlídat plnění všech bodů memoranda. V případě jasných snah plnění se vyhýbat jsou lékaři ochotni opět projevit svou jednotu ve vůli po změnách. Doufám však, že je vládě jasné, že při neplnění slibů se vystavuje riziku protestů.

OTÁZKA: V jedné z nemocnic plánuje ředitel, že s lékaři, kteří chtěli odejít, sepíše nyní nové smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou. Co si o tom myslíte?

Nevím, jak je toto zakotveno v zákoníku práce. Důležité je, že lze takový postup brát jako určité porušení memoranda. Proto nemohu s takovým postupem souhlasit a věřím, že kolegové budou dostatečně solidární a podaří se jim ve své jednotě odolat tlaku ředitele.

Problémy zdravotnictví jsou konečně veřejné téma
Ohodnoťte tento článek!