Proč budou praktičtí lékaři protestovat?

Titulní obrázek

Plánovanou středeční akci nechtějí praktičtí lékaři nazývat stávkou. „Stávka je terminus technicus pro nátlakovou akci odborářů-zaměstnanců, která je obecně uznávána jako legitimní nástroj k prosazení požadavků zaměstnanců při vyjednávání o mzdových podmínkách. To rozhodně není případ praktických lékařů v České republice,“ píší lékaři v prohlášení…

Prohlášení sdružení Praktik.cz

Ve středu 19.9.2007 se po celé republice sejdou praktičtí lékaři na regionálních seminářích, jejichž cílem je vysvětlit všem členům Sdružení praktických lékařů ČR a dalším praktickým lékařům závěry celostátního setkání okresních a krajských zástupců SPL, které se konalo v Milovech počátkem září.

Představitelé SPL budou informovat o aktuálním stavu jednání se zdravotními pojišťovnami, o dalším možném vývoji a různých možných variantách řešení situace ve zdravotnictví v nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Praktičtí lékaři budou projednávat celou řadu otázek, které se týkají fungování ordinací a péče o pacienty.

Pro upřesnění je potřeba dodat, že akci rozhodně není možné nazvat stávkou. “ Stávka“ je terminus technicus pro nátlakovou akci odborářů-zaměstnanců, která je obecně uznávána jako legitimní nástroj k prosazení požadavků zaměstnanců při vyjednávání o mzdových podmínkách.

To rozhodně není případ praktických lékařů v České republice. SPL nestávkuje, nýbrž protestuje proti dosavadnímu postupu zdravotních pojišťoven v jednání o úhradách péče na rok 2008!

Co je vlastně příčinou nespokojenosti praktických lékařů? O co nám vůbec jde? Především nám jde o pacienty!

Zdravotní pojišťovny dlouhodobě podhodnocují primární péči.

Nemáme dost peněz často ani na zajištění běžného chodu ordinace, natož na další průběžné vzdělávání, odborný rozvoj, kvalitní péči o pacienty.


Pojišťovny dluží každému z nás statisíce Kč.


Naši partneři v jednání nechápou podstatu věci, stále se uchylují ke kličkám, úhybným manévrům, veřejnost neinformují podle pravdy a používají pokřivé argumenty.


Jestli to tak půjde dál, praktičtí lékaři začnou „vymírat“. Na místa seniorů (ano, mnozí z nás přesluhují v důchodovém věku) nenastoupí mladí kvalitní lékaři, protože v profesi praktika nevidí perspektivu pro svou kariéru a život. Hrozí zavírání velkého množství ordinací a tím dramatické zhoršení dostupnosti primární péče pro pacienty v celé republice.

Tomu chceme zabránit. Chceme zvrátit nepříznivý vývoj. Možná se veřejnosti zdá, že jenom křičíme po penězích. Ale tak to není!

Ano, potřebujeme více finančních prostředků, ale rozhodně ne pro sebe, abychom zbohatli. Ty peníze jsou především nutné k tomu, aby naše ordinace mohly fungovat profesionálně a kvalitně. Abychom se mohli lépe starat o naše pacienty!!!

Proč jsme tak hrozně nespokojení, když nám pojišťovny nabízejí přidat neuvěřitelných 20 procent (miliardu z poplatků, 220 milionů slíbily do konce roku i pro rok 2008)

To bohužel není pravda. Zdravotní pojišťovny nabídly pro rok 2008 nárůst našich úhrad pouze ve výši cca 9,5 procent. V absolutních objemech mohou taková čísla obyčejného člověka ohromit, ale zkuste si je vydělit sedmi a půl tisíci tj. počtem PL pro dospělé a PL dětských lékařů (na jednu ordinaci), pak dvanácti (na měsíc), pak odečíst režijní náklady, povinné odvody a daně – a co vám zbude? Pár tisíc, které nic neřeší…

Koneckonců, i tisková mluvčí VZP v nedělních Komentářích a událostech ze dne 9. září hovořila o oprávněnosti našich požadavků!

Není pravda, že praktici jdou proti reformě navrhované ministerstvem zdravotnictví a prosazované ve vládě ministrem Julínkem.

SPL hodnotí reformu jako potřebnou a podporuje ji. Je ovšem důležité, aby se reforma setkala i se vstřícným postojem zdravotních pojišťoven a s jejich pochopením pro potřeby celé oblasti primární péče.

Praktičtí lékaři zásadně odmítají současný systém regulace a omezování zdravotní péče, který je po dlouhá léta udržován, který zavedl exministr Rath výrazně přitvrdil a s kterým se počítá do budoucna.

Pravidla těchto regulací, zejména striktní limity stanovené každému ZZ na předpis léků a vyžádanou péči pro své pacienty v jiných zařízení (laboratoř, RTG, Ultrazvuk, apod.) poškozují nejen pacienty, ale i praktické lékaře, kteří překročení limitu zaplatí ze svého.

Ve svém důsledku vedou k degradaci oboru praktických lékařů na jakousi tabulkami a koeficienty svázanou úřednickou disciplínu a mohou vést postupně ke krachu mnoha ordinací.

MUDr.Pavel Lindovský, předseda Praktik.cz

Proč budou praktičtí lékaři protestovat?
Ohodnoťte tento článek!