Proč by nešlo začít s plnou úhradou při zneužití ZZS?

…Setkáváme se s tvrzením, že ve zdravotnictví existuje závažný nedostatek peněz, o čemž vůbec nelze pochybovat a zdravotníci sami, především prezident LOK MUDr. Rath, volají po zvýšení spoluúčasti pacientů na úhradě nákladů lékařské péče. Proč ale nelze začít s povinnou stoprocentní úhradou právě u lehkomyslného zneužívání výjezdů záchranné služby…

Cožpak by nebylo možné, aby peníze za lékařem označený bezdůvodný výjezd, který pojišťovna zaplatila, pak sama vymáhala na pacientovi ve zkráceném soudním řízení?

Táborské listy zveřejňují často jednotlivé zásahy Zdravotnické záchranné služby Tábor současně s jejich popisem a naléhavostí. Činnost ZZS je samozřejmě těžká, zodpovědná a také velmi záslužná, vždyť často znamená záchranu lidského zdraví, anebo přímo života. Často ale popsané případy musí pobouřit každého občana a nelze je nazvat jinak, než hrubým zneužitím zdravotnických služeb a nezodpovědným odváděním práce lékařů této služby od skutečně potřebné záchranné pomoci.

Setkáváme se s tvrzením, že ve zdravotnictví existuje závažný nedostatek peněz, o čemž vůbec nelze pochybovat a zdravotníci sami, především prezident LOK MUDr. Rath, volají po zvýšení spoluúčasti pacientů na úhradě nákladů lékařské péče. Proč ale nelze začít s povinnou stoprocentní úhradou právě u lehkomyslného zneužívání výjezdů záchranné služby, vyvolaného poraněním v důsledku rvaček s použitím nadměrného množství alkoholu? Až dosud jsme mohli slyšet o poskytování záchranných služeb alkoholikům, rváčům a zlodějům jen to, že to jsou také lidé, lékařské ošetření jim poskytnuto být musí, i když je třeba k tomu účelu vyslat řidiče s vozem a lékaře s nezbýtnými pomůckami třeba až na kraj okresu. To všechno i přesto, že lékař dodatečně zhodnotí cestu jako zbytečnou. Povinnost uhradit náklady takto zbytečně vynaložené cesty však nikoho nepostihne, pojišťovna to platí z úhrnu prostředků všech poplatníků. Běžné se to nazývá občanskou solidaritou. Jak se může řádný občan spokojit s názorem, že takové případy není komu předepsat k úhradě a i kdyby se tak stalo a lékař dal podnět k vymáhání nákladů za zbytečně vyžádanou návštěvu, ošetřený pacient by to stejně nezaplatil. Podle takto hlásaných názorů máme tedy vlastně všichni nepsanou povinnost být v tomto směru solidární s alkoholiky.

Bylo by zajímavé slyšet, jak praktikují nezbytnost výjezdů záchranných zdravotnických služeb v zemích Evropské unie. Cožpak by nebylo možné, aby lékařem označený bezdůvodný výjezd ZZS, který pojišťovna zaplatila, pak sama úhradu vynaložených nákladů na pacientovi vymáhala ve zkráceném soudním řízení? Jeho výsledkem by byl soudem vydaný platební příkaz ošetřenému pacientovi k úhradě nákladů. Nedávno byla v médiích publikována zpráva o ustavení funkcí několika desítek placených exekutorů. Vyrovnání takto vzniklých pohledávek pojišťovny by mohlo být při neochotě k úhradě exekučně vymahatelné. Uspokojivé řešení záležitosti by nemělo jen význam zamezení plýtvání prostředky na zdravotnictví, ale vedlo by také k větší zodpovědnosti přivolání ZZS i v těch případech, kde se o to významně zasloužil alkohol.

(redakčně kráceno), Táborské listy, 8.6.2001

Ohodnoťte tento článek!