Proč Česko odmítá novou evropskou protikuřáckou směrnici?

Nová evropská protikuřácká směrnice má především zavést harmonizovaný rámec tabákových výrobků uvedených na trhu EU a nahradit a zpřísnit stávající pravidla z roku 2001. Už její příprava ale provází na půdě evropského parlamentu spíše disharmonie. Neladí zatím ani českým politikům.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků, je řadou členských států EU kritizována za nerespektování principu subsidiarity, kdy EU nemá mandát k zásahům v oblasti zdravotní politiky. Návrh svazuje s mandátem regulovat vnitřní trh, nicméně převážná většina argumentace je právě z oblasti péče o zdraví.

Hlavně příjmy do rozpočtu

Překročení mandátu (principu subsidiarity) bylo jedním ze zásadních důvodů, proč směrnici odmítl i český senát a odpovědné výbory poslanecké sněmovny. Na jednání výboru pro evropské záležitosti však náměstkyně ministra zemědělství (MZe) Jaroslava Beneš Špalková odůvodnila odmítavý postoj ke směrnici hlavně tezí, podle níž jsou důležitější prostředky plynoucí do státního rozpočtu než benefity jedince – kuřáka i nekuřáka.

„Tabákové výrobky jsou velkou exportní položkou ČR. Negativní stanovisko vláda zaujala proto, že nesouhlasí zejména se zákazem výrobků s chuťovou složkou a se zvětšením rozsahu varování na tabáku určeném ke kouření. Česká vláda se domnívá, že Evropská komise přebírá příliš velké pravomoci, které jí nepřísluší,“ řekla náměstkyně MZe.

Takový postoj (který vyjádřily i některé další členské státy, že totiž tabákový průmysl je významným zaměstnavatelem) však komise považuje pouze za kopírování zájmů producentů tabákových výrobků, kteří na půdě parlamentu v Bruselu divoce hrozili žalobami už v průběhu přípravy revize původní směrnice z roku 2001.

Zásadní námitky z jejich strany mířily na porušení ochrany práv duševního vlastnictví. Šlo zejména o kritiku navrhovaných zdravotních varování, která na krabičkách zaberou tolik prostoru, že nezbude místo pro prezentaci obchodní značky. Výrobcům pak vzniká možnost vymáhat svá práva soudní cestou.

Žádné „sexy“ obaly

Kromě vymezení etikety a balení tabákových výrobků, omezení jejich prodeje na internetu a zákazu aditiv (dochucování tabákových výrobků) si směrnice klade za cíl určit, jakým způsobem by se měly regulovat produkty, které tabák neobsahují, ale jsou úzce spjaty s kouřením nebo konzumací tabáku, například elektronické a bylinné cigarety.

Příkladem je povolení elektronické cigarety s vyšším obsahem nikotinu pouze jako farmaceutika, označení varovným štítkem i na bylinných produktech určených ke kouření, zákaz přísad vyvolávajících dojem, že výrobky jsou zdraví prospěšné (např. vitaminů).

Prostřednictvím nové směrnice Evropská komise usiluje hlavně o snížení počtu mladých kuřáků, a to s ohledem na výzkumy, ze kterých plyne, že před 18. rokem začalo kouřit až 70 % současných kuřáků. Atraktivita cigaret, jejich balení (např. slim cigarety) podle komise lákají mládež ke kouření, proto by obal cigaret měl být dostatečně varovný a nikoli „sexy“.

„Na prvním místě usiluji o prosazování osobní svobody a svobodné volby každého občana, zároveň podporuji přísnou kontrolu a tvrdý postih prodeje a podávání tolerovaných drog (tabáku i alkoholu) dětem a mladistvým. Pro nové regulace budu hlasovat pouze v případě, že bude jasně doložen jejich skutečný pozitivní dopad, který přinejmenším vyváží dopady regulace na osobní svobodu občana, na podnikání i na stát,“ sdělil naší redakci poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch.

Svobodná volba, ne zákaz

Další úsilí Evropská komise vyvíjí směrem ke zlepšení veřejného zdraví. Studie ukazují, že zhruba 50 % kuřáků umírá předčasně průměrně o 14 let dříve. Kuřáci navíc často několik let trpí vážnými chorobami. Proto se budou navrhovaná opatření týkat také stávajících kuřáků (např. zmíněná zdravotní varování a regulace přísad).

Výroční náklady EU na veřejné zdravotnictví spojené s léčením chorob spjatých s kouřením jsou odhadovány na 25,3 miliard eur a dalších 8,3 miliardy eur jde na vrub ztráty produktivity (včetně předčasných důchodů/úmrtí a vysokých absencí) spjaté s kouřením. „Kladu důraz na lepší informovanost občanů a jejich vzdělávání pro zdraví tak, aby porozuměli škodlivosti kouření, protože lidé přestanou kouřit, pokud se k tomu rozhodnou, ne když jim to někdo zakáže.

Zároveň upozorňuji na důležitost léčebné podpory těch, kdo se rozhodli s kouřením přestat,“ dodává Milan Cabrnoch. Předpokládané projednávání protikuřácké směrnice na plénu Evropského parlamentu proběhne koncem letošního roku. Předpokládané nabytí platnosti normy, kterou musí odsouhlasit také jednotlivé členské státy, se odhaduje v letech 2015–2016.


Konkrétní navrhovaná opatření

• Elektronické cigarety obsahující větší množství nikotinu než stanovený limit budou povoleny pouze v případě, jestliže budou schváleny jako farmaceutika.

• Bylinné produkty určené ke kouření budou opatřeny varovným štítkem, aby spotřebitelé byli informováni o jejich škodlivých účincích.

• Zdravotní varování na krabičkách cigaret a produktech určených pro balení cigaret budou větší a více nápadné (75 % povrchu balení), budou také povinně obsahovat obrázky na obou stranách obalu. Propagační či zavádějící prvky budou na obalech zakázány.

• Pro všechny členské státy bude zaveden společný formát pro uvádění tabákových přísad na obalech.

• Cigarety, tabák a bezkouřové tabákové výrobky, které mají charakteristické příchutě, jako mentolové cigarety a bezkouřový tabák s lékořicovou příchutí, budou zakázány.

• Přísady, jež vyvolávají dojem, že výrobky jsou zdraví prospěšné (např. vitaminy) nebo jsou spojeny s energií a vitalitou (např. kofein a taurin), budou také zakázány.

• Internetový prodej tabákových výrobků bude podléhat přísnějším kontrolám z hlediska ověřování věku zákazníků a povinnosti prodejce informovat o jejich aktivitě.

• Na úrovni EU bude zaveden systém pro sledování tabákových výrobků, aby došlo ke snížení nezákonných výrobků na území EU. Také bezpečnostní prvky proti padělkům umožní spotřebitelům ověřit, zda je produkt legální.

Ohodnoťte tento článek!