Proč nejít na demonstraci

Lékaři všech zemí na světě mají jedinečnou schopnost strašit pacienty obavami z nekvalitní či nedostupné zdravotní péče, pokud chtějí získat od pojišťoven nebo od vlády více peněz – samozřejmě na svůj osobní zisk, nebo pokud chtějí bránit snižování počtu zdravotnických zařízení…

S jejich pohrůžkami se tedy vlády setkávají. Tak je tomu opakovaně například v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Na rozdíl od nás však zmíněné i další státy tyto reformy redukující nadpočetný lékařský stav i nevytížená lůžková zařízení prosadily. Například Nizozemsko si vystačí jen s necelými čtyřmi lůžky na tisíc obyvatel, zatímco my jich máme kolem šesti.

Čeští poskytovatelé zdravotní péče tyto zahraniční reformy intenzivně sledují a jsou pochopitelně nervózní, protože tuší, že jednou tato redukce zbytností ve zdravotnictví dojde i k nám – demonstrací na Staroměstském náměstí chtějí pouze prodloužit období velkého plýtvání.

Pokud se na Staroměstském náměstí bude hrozit „znárodňováním“, pak je třeba říci, že ve všech tzv. vyspělých zemích převažují veřejné nemocnice nad počtem komerčních lůžkových zařízení.

Lze předpokládat, že se bude napadat také úhradová vyhláška resortního ministerstva. V západních zemích se ovšem zcela běžně limituje činnost lékařů včetně jejich preskripce. Pokud například německá pojišťovna zjistí, že někteří lékaři léčí pacienty příliš draze, provede důkladnou kontrolu – ověří skutečný zdravotní stav pacientů, správnost diagnostiky a léčby, a pak rozhodne, zda lékaři zkrátí úhrady, či naopak zda povolí překročit stanovený limit.

Demonstranti by se tedy měli vyvarovat demagogií a měli by se zaměřit na skutečné zkvalitnění nutných reformních zásahů včetně zkvalitnění kontrol léčby (naše pojišťovny totiž jen „papírově“ ověří data ve zdravotní dokumentaci, zatímco ty zahraniční zajistí přezkum vhodnosti léčby včetně vyšetření pacienta).

Lékařskou demonstraci osobně nepodpořím zvláště proto, že se u nás vyskytují pokusy odmítat i vážně nemocné pacienty. Dotčení pacienti by měli podat trestní oznámení na neposkytnutí lege artis péče a měli by požádat kraj o zajištění nápravy. Lékaři si mají vyřizovat své spory s pojišťovnami a nezatahovat do nich nemocné občany.

VLADIMÍRA BOŠKOVÁ, Právo

autorka je předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Bohumír Šimek

Vážení a milí! Zřejmě nevíte, že problémy nelze vyřešit mezi lékaři a pojišťovnami, protože ani pojišťovny tyto smlouvy neuzavírají ze své svobodné vůle. Natož lékaři! Jde o přímý diktát státu vůči lékařům i pojišťovnám! Ani pojišťovny nemohou přijmout racionální důvody lékařů. Takto to nemůže fungovat. Proto ta demonstrace.

Lenka Hašlarová

Zajímaly by mě skutečná očekávání lékařů. Na druhou stranu jsem teď četla jasný příběh o hrubém porušování zdraví ze strany lékaře. O co jde lékařům, když doopravdy nehledají cestu k vyléčení pacientů, ale pouze prosazují své vlastní finanční zájmy? Už aby bylo více právníků/lékařů.


Proč nejít na demonstraci
Ohodnoťte tento článek!