Proč pacienti utíkají od vědecké medicíny?

Stoupá počet pacientů, kteří se odvracejí od tzv. vědecké, jen na biologické příčiny nemoci orientované medicíny, která je u nás navíc poznamenaná marxismem (nepočítá s aktivní rolí pacienta). V tomto duchu vystoupil 19. září v pražském Národohospodářském ústavu MUDr. Jan Hnízdil ze Všeobecné FN. Podle něho jsou čeští pacienti přímo systémově „vháněni“ do náruče lidových léčitelů…

jednak nepřipraveností lékařů na zkoumání lidské psychiky, jednak legislativními záměry ministerstva zdravotnictví. J. Hnízdil například nepovažuje za šťastné, že ministr Bohumil Fišer hodlá v zákonu o zdravotní péči, byť nepřímo, kriminalizovat oblast alternativní medicíny a léčitelů. Současná medicína do sebe musí integrovat i nezdravotnické vlivy, zejména společenské vědy, uvedl J. Hnízdil.

Na jeho vystoupení navázal zdravotní ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Antonín Pečenka. Ten například připomněl, že minulý režim vymýtil tzv. sociologického psychiatra, a česká společnost tento dluh ve vzdělávání lékařů dosud nenapravila. I nynější psychiatři jsou podle něho pouze „biologickými“ lékaři, a to zejména pod tlakem farmaceutických firem. A. Pečenka apeloval na výraznější sblížení českého zdravotnictví a veřejného pojištění s vyspělými zeměmi, v nichž obsah poskytované zdravotní péče významně ovlivňují právě zdravotní pojišťovny. Ty regulují počet a kvalitu služeb včetně adekvátní alokace finančních prostředků.

(boš)

(více vZdraví.Euro.cz č. 39)

Ohodnoťte tento článek!