Proč utajené porody

Na Liberecku bylo nalezeno mrtvé novorozeně. Letos jde již o čtvrtý případ tohoto druhu, který eviduje Policie ČR. Skutečný počet dětí zabitých po narození může být i větší…

Přitom kdo ví, ona holčička třeba mohla žít, kdyby její matka měla možnost porodit utajeně. Musela se nacházet v zoufalé životní situaci, když se odhodlala k tak hrůznému činu. V situaci, ze které nakonec neviděla jiné východisko než dítě skrytě porodit a následně zprovodit ze světa. Možnost porodit utajeně ve zdravotnickém zařízení, které by bylo povinno zajistit, aby k jejím osobním údajům neměla přístup jiná osoba než ošetřující lékař, by jistě nabízela lepší východisko. Jsem přesvědčen, že mnoho žen, které se dnes, přinuceny tíživými životními okolnostmi, uchylují k umělému potratu nebo dokonce k odložení či zabití dítěte po narození, by si tuto možnost zvolilo, kdyby existovala. Zatím možnost utajeného porodu prakticky neexistuje. Utajení, které dnes rodícím ženám nabízejí některá zdravotnická zařízení, spočívá v možnosti porodit v dostatečné vzdálenosti od místa bydliště. Nejde však o ochranu osobních údajů. Pokud matriční úřad neobdrží osobní údaje matky, rozbíhá se policejní šetření. Další tlaky, další stres. Současné právo těhotným ženám, které z jakýchkoli důvodů chtějí svůj porod skrýt, nenabízí alternativu, a některé z nich se pak uchylují k nezodpovědnému jednání. Zaráží mě proto, že vláda zaujala k otázce utajených porodů negativní stanovisko. Paradoxně se tak stalo stejný den, kdy bylo na Liberecku nalezeno zmíněné mrtvé novorozeně. Symbolika přímo mrazivá. Vláda přitom pro své rozhodnutí neuvedla žádné závažné důvody. Návrh, který jsme vypracovali s kolegou Janečkem, nikoho nepoškozuje, naopak může mnoha těhotným ženám pomoci. Na rozdíl od anonymních porodů, které před časem navrhovali poslanci ODS a kterým byl vytýkán nesoulad s Úmluvou o právech dítěte, náš návrh práva dětí zakotvená v Úmluvě zachovává. Podstata utajených porodů spočívá v tom, že jméno matky nebude na její žádost uvedeno v rodném listě dítěte a její osobní údaje budou uloženy ve zvláštním registru ministerstva zdravotnictví, ke kterému nebude mít přístup třetí osoba, ledaže jí přístup umožní rozhodnutí soudu. To si lze představit například v situaci, kdy se u dítěte diagnostikuje nemoc, která může mít dědičný charakter. Návrh ani nezatíží státní pokladnu, neboť náklady zdravotní péče související s utajeným porodem uhradí zdravotní pojišťovna, kterou určí ministerstvo zdravotnictví. V zemích, kde existuje možnost utajených, resp. anonymních porodů, ženy této možnosti využívají a dochází tam také k poklesu interrupcí. Ve Francii se díky této možnosti ročně narodí 500 až 700 dětí, ještě v osmdesátých letech minulého století jich byly tisíce. Ale kdyby takto dostalo šanci přijít na svět byť jediné dítě, stojí uzákonění takové možnosti za to. Lze pochopit, že vláda je teď zaměstnána starostmi souvisejícími s prosazením reformy veřejných financí. Řešení problémů finančního rázu považuje za prioritu, která však příliš vytěsňuje ty ostatní. Považuji to za chybu. Zdravé veřejné rozpočty jsou nepochybně důležité, zde však běží o samotný základ zdravé společnosti. Jsem proto přesvědčen, že si utajené porody, stejně jako ostatní návrhy týkající se rodinné politiky, pozornost zaslouží.

Vilém Holáň, Právo, 8.8.2003

(Autor je poslancem za KDU-ČSL)

Ohodnoťte tento článek!