Prodej nemocnice byl jediným řešením, tvrdí Jiří Šulc

Po oznámení, že soukromá Nemocnice v Lounech od února uzavře interní a chirurgické oddělení, se spustila na lounskou radnici a hlavně starostu města vlna kritiky.

„Proč město za nemocnici nebojovalo? Starosta by se měl stydět a hlavně odstoupit. Město mělo tenkrát nemocnici od kraje převzít,“ zní z úst nespokojených občanů.

„Když se nemocnice prodávala, byla zadlužená. Zastupitelstvo převzetí nemocnice samozřejmě projednávalo, ale řeklo ne. Převzít to znamenalo riziko, že se město na další léta hodně zadluží. Je nutné dodat, že kraj nemocnici městu ani nenabídl. Kraj o něco později dosáhl toho, že stát závazky nemocnice oddlužil, to ale v době rozhodování města nikdo nemohl čekat.“ uvedl starosta Loun Jan Kerner.

Nemocnici převedl stát na Ústecký kraj v roce 2003 silně zadluženou. K prodeji soukromé firmě s tehdejším názvem Nemocnice sv. Alžběty došlo o rok později. Mezitím došlo k uzavření porodnice a dětského oddělení.

Tehdejší hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) i nyní tvrdí, že prodej byl nejlepší možný krok. „Dluhy nemocnice tehdy činily 194 milionů korun. Audit prokázal nesrovnalosti v účetnictví i v majetku. Kraj musel začít rychle jednat, jinak mohlo dojít ke konkurzu a následné úplné likvidaci. Došlo k výměně ředitele, investovali jsme do nemocnice v Lounech 66 milionů korun. Avšak základním problémem nemocnice byly nižší příjmy od pojišťoven, než jaké byly skutečné náklady na její provoz. To se řešilo velmi obtížně. Z pohledu pojišťoven problém spočíval a stále spočívá v tom, že ve dvou malých městech Lounech a Žatci, relativně málo od sebe vzdálených, jsou dvě nemocnice, které si navzájem přebírají pacienty, rozmělňují zbytečně peníze a ve svém důsledku nejsou schopny zajistit kvalitní akutní zdravotní nemocniční péči, soustředěnou na jednom místě regionu. Proto se krajské zastupitelstvo rozhodlo nemocnici převést na jiný subjekt, který se pokusí najít další vnitřní rezervy nebo si zajistí další platby od pojišťoven,“ odpověděl Jiří Šulc.

Na jaře roku 2004 tedy prodal Ústecký kraj celé zařízení za 58,5 milionů korun pražské Nemocnici sv. Alžběty. Dal jí přednost před jiným zájemcem, stavební firmou. Nemocnice sv. Alžběty totiž přislíbila investovat a zajistit stejný rozsah zdravotní péče po dobu pěti let. O prodeji rozhodli volení zástupci občanů – členové krajského zastupitelstva.

„Šlo téměř o jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva. Není možné nikoho ze zastupitelů vinit z následného způsobu prodeje. Z prostředků získaných z prodeje se zaplatily dluhy ostatních nemocnic v kraji, posloužily k výstavbě nového výjezdového stanoviště krajské Rychlé záchranné služby v Lounech a dovybavení okolních nemocnic, které spádově zajišťují nyní již opravdu špičkovou péči pro občany Lounska v Chomutově či Mostě,“ tvrdí bývalý hejtman.

Co mnozí lidé nechápou, je právě pětiletá záruku poskytování zdravotní péče v Lounech. Nový majitel nemocnice ji „dodržel“ téměř přesně. Proč zastupitelé kraje určili tak krátkou dobu? „Byla to dohoda mezi prodejcem a kupcem, druhý zájemce nenabízel ani tohle,“ uvedl Jiří Šulc.

Ohodnoťte tento článek!