Prodej praxí: zkušenost stomatologa z Jeseníku

Titulní obrázek

„Zvažte realisticky prodejnost svých praxí a pokud je malá, svěřte její prodej specializované firmě, která ji pomůže ekonomicky stabilizovat. Svůj úmysl prodat praxi konzultujte s pojišťovnou nejméně rok před plánovaným prodejem. Od krajských úřadů ani lékařské komory pomoc nečekejte, “ radí svým kolegům stomatolog František Hastík z obce Žulová…

MUDr. František Hastík píše pro Zdraví.Euro.cz své zkušenosti s prodejem praxe

Blížící se důchodový věk a plíživý nástup zdravotních potíží mne přinutil zamyslit se nad další budoucností své zubní praxe. Jednalo se o venkovskou praxi, zřízenou v roce 1993 z bývalé zubní ordinace ve střediskové obci chudého okresu Jeseník.

Zvážil jsem klady, kterými bylo poměrně dobré přístrojové vybavení, zkušená a spolehlivá zdravotní sestra, autobusová stanice naproti praxe a dobré autobusové spojení pacientů, absence další zubní ordinace v místě, nízký nájem a vstřícnost obecního úřadu a v neposlední řadě i dobrá pověst praxe.

Navíc ordinace neměla žádné dluhy, leasing na zubní soupravu byl dávno splacen a finanční úřad byl spokojen s výší odváděných daní.

Záporem bylo umístění na venkově a u praxe citelně chyběla zubní laboratoř, ačkoliv by se zde zubní laborant slušně uživil.

Prodej přes zprostředkovatele

Oslovil jsem bez ohlasu mladé lékaře bez praxe v rámci naší oblastní stomatologické komory. Bez ohlasu dopadl i můj inzerát v časopise naší komory. Osudové bylo až setkání s profesionálním poradcem, jehož firmě jsem svoji záležitost svěřil.

V říjnu 2005 došlo ke zpracování požadovaných údajů, jako jsou ekonomická data, přístrojové vybavení, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či zjištění počtu pacientů. Odhad tržní hodnoty zubní praxe a praxe byla nabízena v podobě inzerce v časopisu naší komory a na webových stránkách zprostředkovatelské firmy. Ozval se zájemce z Ostravy, jednání s ním byla zdlouhavá a neurčitá.

V lednu 2006 mě postihl infarkt, po hospitalizaci a následující lázeňské léčbě jsem na schůzce řediteli pobočky VZP vyjasnil situaci a poprosil ho o pomoc. Také jsem zažádal krajského zdravotního radu o vypsání výběrového řízení na zubního lékaře mé spádové oblasti, současně se žádostí o zrušení registrace.

Mezitím jsem omezeně pracoval a chystal se, že v říjnu odejdu do důchodu. Přihlásila se kolegyně z okresního města, ve výběrovém řízení uspěla a akceptovala cenu praxe.

Praxe byla po domluvě koncem června přes firmu prodána leasingové společnosti a ta ji pronajala budoucí majitelce, která mne v ní k mé naprosté spokojenosti na krátký pracovní úvazek, od října už jako starobního důchodce, za přijatelný plat zaměstnala.

Složitější situace v odlehlých místech

S prodejem zubních praxí ve velkých, zvláště fakultních městech nebudou problémy a prodávající za ně dostanou více než slušné peníze. Čím větší vzdálenost, tím bude situace složitější. Nedostatek absolventů stomatologie a jejich neochota jít pracovat do odlehlejších oblastí naší republiky způsobí asi tak za pět let naší vládě problémy.

Bude muset přehodnotit postavení zubního lékaře jako podnikatele a pochopit, že sem půjdou pracovat stomatologové jen za dobrý plat, ať už jako zaměstnanci zubních ordinací vlastněných VZP nebo krajem.

Na pomoc lékařů ze zahraničí se nedá spoléhat, zájem bude mít pouze desítka zubních šamanů z Východu.

Proto by kolegové měli realisticky zvážit prodejnost svých praxí a pokud je malá, svěřit její prodej minimálně tři roky předem firmě, která pomůže odbornými radami praxi ekonomicky stabilizovat, aby se stala prodejnou.

Věřím také tomu, že stát bude přinucen vykupovat neprodejné praxe a tak tržní odhad, vypracovaný odbornou firmou, napomůže hladkému prodeji.

Jednání s úřady

Také kolegům doporučuji alespoň rok předem konzultovat s VZP úmysl ukončit smlouvu a prodat praxi. Jednak je to slušnost, jednak nám v případě potíží poradí a pomůže.

Od krajských úřadů pro jejich reorganizace a personální rošády bych moc pomoci nečekal. A naše komora nám pomůže v takové míře, v jaké nám pomohla s dluhy po zkrachovaných pojišťovnách.

Písemné rozhodnutí krajského rady „O zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení“ je úmrtním listem vaší praxe. Doporučuji z něj zhotovit alespoň pětadvacet kopií, protože vás čeká spousta úředního jednání, při kterém je po vás budou chtít.

Musíte dát výpověď smluv zdravotním pojišťovnám a pokud jste s nimi neměli problémy, očekávejte hladký průběh. Rovněž tak v jednání s finančním úřadem, Okresní správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou, kde odvádíte pojišťění za sebe i svou zdravotní sestru.

Musíte odhlásit ukončení odběru vody a energií, ukončit nájem nebytových prostor a vyřídit záležitost telefonu. Musíte zrušit pojištění odpovědnosti a jiné pojistky a oznámit ukončení praxe své oblastní komoře a kanceláři České stomatologické komory v Praze.

Odpusťte, zapomněl-li jsem ještě na něco. Až toto vše budete mít za sebou, teprve pocítíte velkou úlevu a pak už vás čeká život bez stresu. Dráždit vás bude pouze výše vyměřeného důchodu podle modifikovaného přísloví: Čiň státu dobře, penzí se ti odmění.

František Hastík, www.Zdravi.Euro.cz

autor je stomatolog v obci Žulová, okres Jeseník


Jaká je vaše zkušenost s prodejem či koupí praxe?


Napište nám svůj příběh a získejte hodnotnou odbornou publikci!

Příspěvky posílejte na adresu bezdekova@mf.cz

Nebo diskutujte o ostatními kolegy v článku Koupě a prodej privátní praxe – jak na to?

Prodej praxí: zkušenost stomatologa z Jeseníku
Ohodnoťte tento článek!