Prodloužená pracovní doba – ČLK svolává mimořadnou poradu

Titulní obrázek

Česká lékařská komora oznámila, že ostře protestuje proti návrhu na prodloužení pracovní doby zdravotníků na 48 hodin týdně. Kvůli tomuto ministerskému návrhu hodlá organizovat protestní akce a na 7. listopadu svolává mimořádnou poradu předsedů OS ČLK…

Usnesení představenstva ČLK k návrhu na prodloužení základní pracovní doby zdravotníků na 48 hodin týdně – původní znění

Prodloužení týdenní pracovní doby pro zaměstnance ve zdravotnictví na 48 hodin, tedy o 8 hodin ve srovnání s ostatními pracovníky v ČR, je zcela nepřijatelné, neboť by šlo o diskriminaci vůči ostatním skupinám zaměstnanců.

Omezení maximálního množství přesčasové práce lékařů, které je v současném zákoníku práce v souladu se směrnicemi EU, představuje primárně ochranu pacientů. Přetěžování lékařů v nemocnicích nadměrnou přesčasovou prací je závažný problém, neboť unavený lékař představuje potencionální ohrožení pro své pacienty.

Je-li jedním z důvodů zákonem omezené délky pracovní doby bezpečnost a ochrany zdraví při práci, pak v případě zdravotníků platí tento důvod mnohem více, protože nejde pouze o ochranu její vlastní bezpečnosti při práci, ale především ochranu pacientů.

Návrh je v rozporu s legislativou EU i v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Tento návrh, který ohrožuje lékaře zaměstnance a soukromé lékaře i všechny ostatní zdravotníky a ve svých důsledcích i pacienty, ČLK zásadně odmítá.

VAŠE STAROSTI NÁS ZAJÍMAJÍ
Chcete i vy zveřejnit svéstanovisko k aktuálnímproblémům? Napište námbezdekova@mf.cz

Proti návrhu 48 hodinového pracovního týdne pro zdravotníky ČLK důrazně protestuje. Vzhledem k závažnosti situace představenstvo ČLK rozhodlo o organizování protestních akcí.

Představenstvo ČLK svolává mimořádnou poradu předsedů OS ČLK na středu 7. listopadu 2007

Schváleno jednomyslně na jednání představenstva ČLK 23. října 2007

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!