Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, z. s., si volila nové vedení

Tomáš Válek.

Dne 17. 10. 2015 proběhla v Brně Valná hromada Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, z. s. Důvodem zkrácení doby mezi Valnými hromadami byla nutnost přizpůsobit Stanovy požadavkům „nového občanského zákoníku“. U této příležitosti, se Rada POUZP rozhodla vypsat i volby do nejvyšších orgánů POUZP, z. s.

Valná hromada se usnesla na změnách Stanov a zvolila si své nové vedení, které sestává z 9 částečně nových členů.

Do čela organizace byl zvolen odstupující předseda Bc. Tomáš Válek, DiS., který organizaci vedl posledních 5 let. Dvě místopředsedkyně obsadily Bc. Iva Kubátová, MSc, z Komplexního onkologického centra Pardubického kraje a paní Ivana Jiráková z Fakultní nemocnice Brno. Do předsednictva dále zasednou jeho dlouholeté členky paní Pavla Minclová a Zora Veselá.

Jasnou vizí nově zvolené Rady POUZP je rozvoj a prohloubení spolupráce s ostatními profesními sdruženími, a to i mimo hranice ČR, neboť k dlouhodobé spolupráci se Slovenskou komorou sester a porodních asistentek přibyly další zahraniční sdružení, se kterými POUZP intenzivně spolupracuje a podepsala, nebo se chystá podepsat smlouvu o spolupráci. Jmenovitě Udruženje Anestetičara Srbje, Polská komora sester a porodních asistentek a Chorvatská biochemická společnost.

Nově zvolená Rada POUZP se na svém prvním usnesla na potřebě reagovat na současný návrh vzdělávání všeobecných sester 4+1. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků ZÁSADNĚ ODMÍTÁ A NESOUHLASÍ S NÁVRHEM UKONČENÍ KVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER NA BÁZI STŘEDOŠKOLSKÉHO STUPNĚ 4+1. Podrobný výčet důvodů bude vydán v samostatné reakci.

Ohodnoťte tento článek!