Profesor Gregor byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu

Rytířem českého lékařského stavu se v sobotu stal přední český odborník v oboru vnitřního lékařství a gastroenterologie profesor Ota Gregor. Trojím poklepáním mečem na rameno ho pasoval prezident České lékařské komory David Rath ve smíchovské kapli Sacré Coeur…

PRAHA –

Titul uděluje stavovská organizace lékařů od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně

statečný občanský či lékařský postoj.

Gregorovi je devětaosmdesát let, přesto stále působí jako lékař v Psychosomatické poradně v Praze. Na medicíně ho těšilo nejvíce to, že může někomu pomoci. „A to je hlavní důvod, proč i ve svém pokročilém věku aspoň jednou týdně ordinuji,“ řekl.

Profesor Gregor považuje za velmi důležité, aby medicína zůstala humánní vědou, a to i přes velký vědecký a technický pokrok v této oblasti. Lékaři jsou podle něj vystaveni tlaku, který má často vliv na přístup k pacientům – nedostatečně s nimi

komunikují.

To je ke škodě obou stran, poznamenal. Obává se, že takový stav povede k „dehumanizaci“ lékařského povolání. Považuje také za důležité, aby lékař dokázal pacientovi vysvětlit, co se s ním děje a co mohou s jeho problémem udělat.

Lékař by si neměl hrát na „vševědoucího v bílém plášti“, zdůraznil. „Lidé od lékařů očekávají, že rozeznají nejen fyzickou bolest, ale i bolest duše. To by u zkušeného praktika mělo tvořit harmonickou jednotu,“ uvedl.

Citlivý přístup a trpělivost podle něj lékaři potřebují, když k nim přichází starší pacient. Neměli by ho nikdy odbýt větou „co chcete ve vašem věku“, dodal. Gregor utekl za okupace Československa přes Polsko do Anglie, kde na univerzitě v Birminghamu vystudoval biochemii.

V Británii vstoupil do československé brigády a aktivně se zúčastnil spojenecké invaze v červnu 1944. Po návratu do vlasti vystudoval medicínu. V roce 1967 byl jmenován řádným profesorem a stal se přednostou první interní kliniky nemocnice Pod Petřínem, kde byl až do odchodu do důchodu v roce 1981.

Profesor Gregor obdržel v roce 1998 Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy a v roce 2000 Pamětní medaili za účast v boji za národní osvobození v letech 1939 až 1945. Je členem několika odborných lékařských společností a vydal řadu publikací, mimo jiné o včasné diagnóze rakoviny žaludku či o vředové chorobě mladistvých.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!