Profesor Jaroslav Blahoš opět v čele ČLS JEP

80. narozeniny profesora Jaroslava Blahoše

Na včerejším Sjezdu delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně byl předsedou společnosti opět zvolen prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Na své první schůzi jej zvolilo nově zvolené Předsednictvo ČLS JEP.

Prvním místopředsedou ČLS JEP byl zvolen prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., 2. místopředsedou prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., vědeckým sekretářem byl zvolen prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a pokladníkem prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Předsedkyní revizní komise byla zvolena doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Ohodnoťte tento článek!